menu

Exlibris

Frederikshavn Kunstmuseum lægger rum til en af de største exlibrissamlinger i verden og ser det som sin opgave at skabe interesse for og ikke mindst formidle denne knap så kendte – men meget spændende – niche inden for de grafiske kunstarter.

Som et bærende element i formidlingen af vores samling har vi siden 2010 drevet Det digitale Exlibrismuseum art-exlibris.net, som findes her

Det digitale Museum får løbende tilføjet nyregistrerede exlibris med angivelse af kunstner, ejer samt beskrivelse af trykketeknik og motiv.

Som et andet element af vores formidlingsindsats har vi i de sidste 40 år vist større og mindre udstillinger med exlibris fra museets samlinger, som præsenterer en bestemt kunstner eller kunstnere fra et land eller område, og som har været med til at tegne exlibriskunstens udvikling.

Gå på jagt i udstillings- og udgivelsesrækken NUTIDENS EXLIBRISKUNSTNERE: