menu

Exlibris

Frederikshavn Kunstmuseum lægger rum til en af de største exlibrissamlinger i verden og ser det som sin opgave at skabe interesse for og ikke mindst formidle denne knap så kendte – men meget spændende – niche inden for de grafiske kunstarter.

Som et bærende element i formidlingen af vores samling har vi siden 2010 drevet Det digitale Exlibrismuseum art-exlibris.net, som findes her

Det digitale Museum får løbende tilføjet nyregistrerede exlibris med angivelse af kunstner, ejer samt beskrivelse af trykketeknik og motiv.

Vi har et stort specialbibliotek, der omfatter håndbøger, tidsskrifter og kataloger m.v. om exlibris. Mens samlingerne er tilgængelige for specielt interesserede efter nærmere aftale, viser museet året igennem større eller mindre udstillinger, baseret på et bestemt tema, en bestemt kunstner-/land eller bestemte tekniske tryksmåder.

Gå på jagt i udstillings- og udgivelsesrækken NUTIDENS EXLIBRISKUNSTNERE: