menu

LYS & FORM – fra det norrøne

/ Udstilling

Steen Folmer Jensen (f. 1939). Kunstakademiets Arkitekskole 1965-70. Arkitekt, tingfinder og billedmager. Medlem af Morsø Kunstforening.
Kirsten Klein (f. 1945). Uddannet portræt- og museumsfotograf 1966. Repræsenteret i private og offentlige samlinger. Medlem af BKF, Kunstnersamfundet, Vrå-udstillingen og Corner.

For at finde begyndelsen må vi gå langt tilbage. Fra 2020 spoler vi tiden tilbage til altings begyndelse, hvor guds ånd svævede over vandene og alting befandt sig i zonen mellem lys og mørke. Dengang drømte ingen om ord og tal, om skibe af jern og flyvende maskiner, fotoapparater, papir, flinteøkser, kvantemekanik og ånden selv var endnu ikke færdig med at udføre skaberværket. Hver dag var en rejse og en bevægelse mod noget andet – en rejse, der sluttede efter seks arbejdsintensive dage – og så en enkel dag til at hvile de trætte fødder, de trætte hænder og det trætte hoved. Tiden gik og blev senere sig selv. Og her står vi så: Midt i den foreløbige kulmination på verdens skabelse – det evige øjeblik – omgivet af kunstnerparret Kirsten Klein og Steen Folmer Jensens udstilling LYS & FORM.

Rejse i flerdimensionelle rum

Udstillingen tager udgangspunkt i kunstnerparrets mange og lange rejser i det norrøne og nordatlantiske område og består af fotografier og fundne og konstruerede objekter: Et tableau af todimensionelle flader af lys og tredimensionelle objekter i rummet, hvor hver eneste detalje er vigtig, ikke i kraft af hvad det hele præcist betyder, men på grund af det vidnesbyrd om tid, eksistens, sansning, erkendelse/undren og forandring, som LYS & FORM er: Udstillingen har del i to enkelte individers personlige rejser igennem en række landskaber og steder, som (hvis man ser bort fra tiden-før-nu og kan man overhovedet det?) – altid har eksisteret i forskellige manifestationer, men er samtidig en flerdimensionel rejse i geografiske, kulturelle, mytiske, tidslige og eksistentielle rum. Adskilte og sammenhængende bobler af eksistensmateriale.

Steen Folmer Jensen ‘uden titel’ 2007

Der er træ, sten og menneskeskabte objekter, der sammensættes og afspejler den stadige forandringsproces, som udspiller sig hvert sekund i dette univers. Men kan man overhovedet tale om et sekund? Hvad betyder et sekund lige nu for den, der vandrer i landskabet omkring Stonehenge og tænker på landskabet på Mors og tænker på busforbindelser mellem Frederikshavn og Hjørring og tænker på barndommens gade og pludselige erindringer og i forskellige stemninger og tænker på aftensmaden og tænker på om der mon findes et liv efter døden og tænker på om det mon begynder at regne og tænker på og tænker på og eksisterer og eksisterer? Og kan man overhovedet tale om et univers?

I gamle dage før verden og ungdommen gik af lave og Kant i 1783 satte klare begrænsninger for den menneskelige fornuft, før Freud, Nietzsche og Marx gjorde mennesket mistænksomt og før Marcel Duchamp introducerede komiteen for ”The Independent´s Exhibition” i New York for et pissoir var kunstnerens projekt at skildre eller formidle nogle centrale ideer og absolutte sandheder; gud, filosofien, samfundet, menneskets sande natur – Det Sande, Det Gode og Det Skønne.

Alt kunne ordnes og forstås – man vidste, at mennesket og verden var to adskilte størrelser og vigtigst: At der i mennesket og i verden eksisterer en kerne, en essens, der velsigner alt med en mening og et endemål. Da vi forlod de gamle dage stod vi tilbage med det meget gode spørgsmål: Indoptager vi passivt verden eller er vi med til at skabe meningen med det hele?

Kirsten Klein ‘Nordlys’ 1996

Det er et irriterende spørgsmål, der på mange måder har slået mennesket ud af kurs: Kan en krusedulle på et stykke papir komme til at betyde ligeså over tid som en kultisk stensætning gør i dag? Hvor vægtig og betydende skal et objekt være for at betyde noget? Og hvad betyder noget i og til alle tider? Og betyder det det samme for alle? Svaret er selvfølgelig ’nej’. Hvilket straks afføder det endnu mere irriterende spørgsmål: Hvorfor?

Steen Folmer Jensen ‘uden titel’ 2006

 Tilbage står landskabet, himlen, solen, månen, fysiske efterladenskaber og frembringelser, religioner, relationer, erfaring, sansning, lys og form:

Alt det hånden har skabt og alt det ånden har tænkt.

Man fristes til at spørge: Hvad betyder det? Og svaret er altid: ”Ikke nødvendigvis (men måske) noget lige nu”. Udstillingen LYS & FORM opfordrer til at omformulere spørgsmålet ”Hvad betyder det” til i stedet, undrende, åbnet, rejsende og i bevægelse at spørge: ”HVORDAN BETYDER DETTE NOGET?”

andre udstillinger

Christian Krätz

28.08.2021 - 16.10.2021 / Udstilling

Som en del af udstillingsrækken ‘Nutidens exlibrissamlere’ viser museet samleren Christian Krätz´ mangeårige samlerinteresse. Krätz følte i sit tidlige liv præstekaldet iden for den katolske kirke, men som han selv udtrykker det ‘stod cølibatet mig i vejen’. Den religiøse interesse har han dog taget med sig, hvilket afspejles i samling: Motiverne kredser for størstedelens vedkommende […]

Læs mere

Erkin Keskin

28.08.2021 - 16.10.2021 / Udstilling

Den tyrkiske grafiske kunstner, Erkin Keskin, udstiller 25 små grafiske mesterværker på Gallerigangen i september og oktober. Keskin arbejder med sansesammenblanding i sine grafiske værker. Han siger selv: Det vigtigste udgangspunkt for mit arbejde er lyde. Mens jeg undersøger lyd som et koncept, forsøger jeg at udtrykke den lydopfattelse, der dannes i mit sind, sammen […]

Læs mere

There Is a Line

28.08.2021 - 16.10.2021 / Udstilling

Udstillingen er en undersøgelse af de inviterede kunstnernes forhold til tegning; tegning som begreb og tegning som det man kunne kalde ’kunstens urmedie’. De deltagende kunstnere spænder bredt i deres praksis (og alder, ikke mindst), men er inviteret ud fra en ikke-artikuleret fornemmelse af sammenhæng og sammenstød i deres overordnede praksisser. Udstillingen er en rejse […]

Læs mere

DET MENNESKELIGE UDTRYK

/ Udstilling

Agnete BrinchDet menneskelige udtryk er en naturlig forlængelse af kunstprojektet Kvinder der forandrer verden, hvor missionen er at lave tidløs kunst om kvinder, der forandrede verden og til stadighed forandrer verden for vores og kommende generationer. Min ambition som kunstner, er at understøtte FN´s femte af i alt sytten verdensmål; at fremme kvinders og pigers […]

Læs mere

GENTAGELSENS ANATOMI

26.06.2021 - 21.08.2021 / Udstilling

Jens Galschiøt er i byen med udstillingen ‘Gentagelsens Anatomi’. Han er pissesur og han har taget sin fuckfinger med! Udstillingen undersøger gentagelsens anatomi og den navnløse masses bevægelser – det er en blanding af skulptur, installation og en løftet, humanistisk fuckfinger til alle de ting i verden, der gør mennesket ansigts-, navn- og stemmeløst. Alt […]

Læs mere

KALENDER BUND GELSENKIRCHENER KÜNSTLER e.V. 1968

11.01.2020 - 29.02.2020 / Udstilling

Søren Lehmann Rasmussen er født og opvokset i Frederikshavn, og flyttede til Læsø i 1961. Han blev i meget ung alder interesseret i kunst, og lærte gennem årene mange kunstnere at kende. Allerede som barn begyndte han at samle på billeder af kendte kunstværker og købte tryk, litografier og træsnit. Frederikshavn Kunstmuseum udstiller en tysk […]

Læs mere

STORM & STILLE

11.01.2020 / Udstilling

Frederikshavn Kunstmuseum indleder det nye år festligt og farverigt med en stor alsidig udstilling af den lokale billedkunstner Anne Marie Johansen. Gennem malerier, skitser, tegninger, illustrationer, skulpturer og meget mere vises kunstnerens udvikling fra legebarn til målrettet kunstner. Anne Marie Johansen (f. 1968), som er autodidakt og arbejder på flere plan, har de sidste ca. […]

Læs mere

FIGURATION I RUM

04.03.2020 - 27.06.2020 / Udstilling

Udstillingen på Frederikshavn Kunstmuseum viser eksempler på hvad der har optaget Keld Moseholm som billedkunstner gennem tiden. Fra det sete og sansede, fra croquis tegninger og skitser til portrætter og naturalistiske skulpturer – til de mere filosofiske og ekspressive – nogle gange surreelle og absurde skulpturer, hvor han bruger den lille runde figur som en […]

Læs mere

#DANSK

04.07.2020 - 29.08.2020 / Udstilling

Hvad er typisk dansk?, spørger kunstneren Artpusher og placerer begrebet bagved det allestedsnærværende hashtag (engelsk)/havelåge (dansk), som mange bruger til at opdele verden i overskuelige kategorier med i 2020. Er det lakrids eller marinerede sild på rugbrød anrettet på musselmalet porcelæn fra Royal Copenhagen? Måske er kongefamilien og Dannebrog noget typisk dansk? Hvorvidt det er […]

Læs mere

EMBRACE THE DARKNESS

31.10.2020 - 19.12.2020 / Udstilling

Med et fælles afsæt i graffitikunsten inden deres indtræden på den etablerede kunstscene har Holm og Mikkelsen skabt det perfekte fundament til en fælles udstilling, hvor deres respektive tematikker kommer til sin ret hver især. Holm har fra den spæde begyndelse haft fokus på ikke-sjældent marginaliserede mennesker – nationalt og internationalt – ligesom eksistentielle spørgsmål […]

Læs mere