& Exlibrissamling

Frederikshavn Kunstforening

Frederikshavn Kunstforening står bag udstillinger på Frederikshavn Kunstmuseum & Exlibrissamling, indkøb af kunst og kunstlitteratur til museet, samarbejder med andre kunstforeninger m.v. og medvirker ved kulturelle aktiviteter.

Medlemmer af kunstforeningen inviteres til Frederikshavn Kunstmuseums ferniseringer, og efter tre måneders medlemskab gives 10% rabat på køb af kunst fra udstillingerne.

Medlemskab kan tegnes ved henvendelse til museet.

Kontingent

 • Personligt medlemsskab: 150 kr./år
 • Familiemedlemsskab: 200 kr./år
 • Pensionister: 100 kr./år
 • Pensionistægtepar: 125 kr./år
 • Virksomhedsmedlemskab: 425 kr./år

Bestyrelsen

Bestyrelsen for Frederikshavn Kunstforenings ser i dag således ud:

 • Formand Klaus Rödel
 • Næstformand Hans Ulrik Vadmann
 • Kasserer Helge Larsen
 • Bestyrelsesmedlem Ulla W. Brun
 • Bestyrelsesmedlem Annalise Munch Pajhede
 • Byrådsrepræsentant Ole Rørbæk Jensen
 • Byrådsrepræsentant Birgitte Brøndum
 • Suppleant Poul Jensen
 • Suppleant Pernille Lisborg

Fire af bestyrelsens syv medlemmer er valgt af generalforsamlingen. To bestyrelsesmedlemmer udpeges af Frederikshavn byråd og et bestyrelsesmedlem er udpeget af Dansk Exlibris Fond.

Historie

I efteråret 1978 var der stiftende generalforsamling i Frederikshavn Kunstforening.

Gruppen af initiativtagere var Karl Ehlern, Peter Haagen, Fritz Overgaard, Kjeld Høgh Thomsen og Klaus Rödel, og det var disse fem – i samarbejde med Junior Chamber – der et halvt år i forvejen var lykkedes med at stable Frederikshavn Kunstmuseum første udstilling på benene – ikke i Kommandantboligen som først planlagt med på adressen Kallsvej 2, hvor Frederikshavn Bibliotek tidligere havde haft til huse.

Gennem hele processen med at etablere Frederikshavn Kunstmuseum var det initiativtagernes hensigt, at museet skulle drives af en kunstforening, og denne blev altså en realitet 14. november 1978.

Iflg. foreningens vedtægter § 2 er: ”foreningens formål at forestå driften af Frederikshavn Kunstmuseum & Exlibrissamling, samt i øvrigt at virke for kendskab til og forståelse for kunst”

Dette formål søger foreningen at opfylde ved, på Frederikshavn Kunstmuseum, at lave udstillinger, indkøbe kunst og kunstlitteratur, samarbejde med andre kunstforeninger m.v. og ved at medvirke ved kulturelle aktiveteter.

Frederikshavn Kunstforenings arbejde har nu, 30 år efter, resulteret i over 700 større og mindre udstillinger af nutidskunst, fortrinsvis fra Danmark, Norden og Tyskland –udstillinger af exlibris fra hele verden – en samling af 110 værker af Karl Bovin, og samlinger af flere andre lokale kunstnere, bl.a. Poul Sørensen, Eyvind Karup Nielsen, Erik Skjoldborg og Elisabeth Schou.

 

Aktuelt netop nu:

Julegaver i museumsbutikken

Julegaver i museumsbutikken

Kig ind i museumsbutikken og køb en anderledes julegave Kunst - kunsthåndværk - design Læs hele artiklen...

Grønland NU

Grønland NU

3. november til 15. december 2018 Fernisering lørdag 3. november kl. 14 Titlen på udstillingenLæs hele artiklen...

Helga Becker-Bickerich

Helga Becker-Bickerich

3. november til 15. december 2018 Helt tilfældigt hørte jeg i begyndelsen af 90erne noget, soLæs hele artiklen...

Ishu Jindal, Indien

Ishu Jindal, Indien

3. november til 15. december 2018 Mit arbejdskoncept Tidligere drømte jeg om at blive læge, Læs hele artiklen...

15 kunstnere fra GrafiskVærksted i Vejle

15 kunstnere fra GrafiskVærksted i Vejle

25. august til 15. december 2018 GrafiskVærksted Vejles formål er at etablere og udvikle tekniskeLæs hele artiklen...