& Exlibrissamling

Tidligere udstillinger

3. november til 15. december 2018

Helt tilfældigt hørte jeg i begyndelsen af 90erne noget, som jeg blev oprørt over. I min omgangskreds fortalte nogen begejstret om et besøg i et atelier i Klaipeda/Litauen. Kunstneren Augustinas Virgilius Burba’s arbejder, også i små format, efterlod et dybt indtryk, og man havde lovet kunstneren en udstilling i Tyskland. Efter en nærmere undersøgelse blev tanken dog skrinlagt. Kunstneren fik ikke noget at vide. Derfor forsøgte jeg mig med opgaven, og efter flere forgæves forsøg lykkedes det mig at arrangere en udstilling med A.V. Burba og hans hustru Gliedrè (grafik og keramik) i Köln og Siegburg. Som tak forærede A.V.Burba mig mit første exlibris. Fortsæt med at læse

3. november til 15. december 2018

Mit arbejdskoncept
Tidligere drømte jeg om at blive læge, men det blev kunsten, der blev min passion. Da jeg fik kontakt til kunsten, besluttede jeg at blive kunstner, at præsentere mine ideer over for omverdenen gennem kunsten. I løbet af mit studium lærte jeg meget om trykteknik, anvendelsen af de forskellige tekniske hjælpemidler og eksperimenter. Jeg forsøgte mig på mange forskellige områder og endte med, at det er grafikken, jeg vil beskæftige mig med.
Grafikken er det perfekte medium, en kultiveret måde, at finde mig selv, mit eget sprog. Kampen med at finde ud af min fortid, at udvikle mine ideer, har åbnet en vej til et nyt liv, hvor jeg kan tale om mine skjulte ideer, mine følelser, min kærlighed til mennesker og dyr, familie og natur. Men også min ensomhed, min sørgmodighed og meget mere. Den hjælper også med at klare kampen med tidsrelaterede problemer. Fortsæt med at læse

15. september 2018

Kl. 16 korkoncert med Banketten

Kl. 18 korkoncert med Fladstrandkoret

Gratis adgang til udstillinger og koncerter

25. august til 27. oktober 2018

Karl Bovin, Eyvind Karup Nielsen, Sven Bovin, Elisabeth Schou, Erik Skjoldborg, Pia Birkholm, Lene Frederiksen

Karl Bovin
Født 5.1.1907 i Frederikshavn
død 13.2.1985 i Fårevejle
Som forberedelse til optagelse på kunstakademiet modtog Karl Bovin undervisning hos Viggo Brandt og Svend Albrectsen og Statens Tegne-lærerkursus. Studerede på Kunstakademiet i København hos Sigurd Wandel og Aksel Jørgensen 1928-32. Bosatte sig i slutningen af 1920rne sammen med vennen Kaj Ejstrup. Senere kom også malerne Viggo Rørup og Victor Brockdorff dertil, og man arbejdede i nogle år i et kunstner-fællesskab. Bovin flyttede derefter til Fårevejle Ås, hvor han bosatte sig permanent. Bovin har rejst i en stor del af Europa og deltog i perioden 1956-65 i P.V.Globs arkæologiske ekspeditioner til Mellemøsten. Karl Bovin var i 1932 medstifter af kunstner-sammenslutningen Corner og desuden en markant kunstner-personlighed i gruppen af Odsherredmalere.

Elisabeth Schou
Født 1.12.1893
Død 9.3.1939
Boede på gården Stenhaven vest for Frederikshavn hele sit liv, bortset fra 3 vintre hvor hun modtog undervisning hos Viggo Brandt i København.
Trods et sikkert talent gjorde Schou ikke meget for at slå igennem som maler. Efter at have udstillet på Charlottenborg Forårsudstilling 2 gange (i 1931 og 32) trak hun sig tilbage og fulgte ikke, som f.eks. Karl Bovin, hvem hun også kendte fra hjemmet, med over i udstillingssammenslutningen Corner. Hun fortsatte dog med at male, og var der ikke lærred at skaffe, malede hun på pap, masonit eller op og ned ad dørkarmene.
Kun meget få billeder er dateret og signeret, hun gav dem ikke titler og solgte kun nødtvungent.

Eyvind Karup Nielsen
Født 30.6.1920 i Frederikshavn
Død 24.8.1988
Eyvind Karup Nielsen boede og arbejdede hele sit liv i Frederikshavn. Han arbejdede som håndværksmaler i en årrække, før han omkring 1950 begyndte at udstille. Fra et naturalistisk udgangspunkt udviklede han sin stil hen mod et stadig mere temperamentsfuldt, ekspressionistisk formsprog. I sine bestræbelser på at skildre psykologiske tilstande blev motivet for så vidt underordnet, og Karup Nielsens motiver er da også hentet i det helt nære: Selvportrættet, familien, en hånd, brugte malertuber og blomster. Koloritten var det altafgørende. De tidligste værker bar en naturalistisk kolorit.

Sven Bovin
Født 15.1.1915
Død 25.8.2000
Sven Bovin viste tidligt evner for både skulptur og maleri. Ved faderens død påtog han sig kun 21 år gammel at overtage familiens stenhuggerfirma og fik derved ikke mulighed for at rejse og uddanne det kunstneriske talent, han har tilfælles med adskillige i slægten – f.eks. broderen Karl Bovin. Det udvikledes alligevel, idet Bovin samtidig med arbejdet i forretningen begyndte at hugge buster og figurer i granit, som regel naturalistiske, til tider mere stiliserede. Sven Bovin har siden 1950erne løst stadig flere bestillingsopgaver i hjembyen Frederikshavn og andre steder i Vendsyssel. Hans formsprog er naturalistisk og hans motivverden affødt af egnens erhverv, særlig fiskeriet. Portrætterne er præget af dansk klassisk tradition, mens dyreskulpturerne er mere personligt fabulerende. Bovin var længe kun kendt lokalt og har kun få gange løst opgaver uden for Vendsyssel.

Erik Skjoldborg
Født 15.11.1940 i Århus
Død 2.5.1997 i Frederikshavn
Erik Skjoldborg har gennem alle sine år som kunstner været energisk og eksperimenterende og har efterladt sig en omfattende produktion inden for flere genrer. De første år arbejdede han især med maleri og grafik, men udførte også værker i blandede materialer. Hans særlige talent for dekorativ virkning og troen på, at en opgave ikke kunne være for stor, har især givet ham mange udsmykningsopgaver, som han løste på vidt forskellig måde, både abstrakt og figurativt, i maleri, skulptur, som farvesætning og med brug af mange slags materialer, træ, jern, oliemaleri, keramiske fliser, papir etc. Skjoldborg brugte rene, klare farver, ofte blå, hans motivverden var præget af fugle, fisk, hav og frodige kvinder, og der er noget legende over hans enkle og lette stil.

Pia Birkholm
Født 25.4.1945
Efter et år i Paris, hvor hun studerer fransk og kunsthistorie, tager Pia Birkholm springet, forlader universi-tetsmiljøet og begynder på Askou Jensens Tegneskole på Glyptoteket. I 1977 bliver Pia Birkholm optaget på Det Jyske Kunstakademi i Aarhus, hvor hun får Hasse Juul som lærer.
Pia Birkholms motivverden er i første række landskaber og portrætter af børn. Penselføringen er heftig og impulsiv og farverne stærke. Hendes udgangspunkt er den danske land-skabstradition fra fynboerne og frem med dens tætte forhold til landet og vejret, som Birkholm søger at forene med et ekspressivt udtryk for den personlige oplevelses intensitet.
Pia Birkholm boede fra 1972 til 1981 i Frederikshavn, hvorefter hun og familien flyttede til Nørthorupgaard i Han Herred.

Lene Frederiksen
Til denne udstilling har jeg valgt papirarbejder monteret på aluminiumsplader. Teknikken har jeg taget op igen efter nogle års pause.
Inspirationen til værkerne er naturen, som gennem linjer og farvespil giver min egen fortolkning af det sete. Billederne sættes sammen med metaller – nogle fremstillet til formålet, mens andet er fundet undervejs.
De fleste af mine værker hedder: ”Fortid møder nutid”.
Inspiration er egne oplevelser. Jeg udleverer mig selv, men gør det noget?

25. august til 15. december 2018

GrafiskVærksted Vejles formål er at etablere og udvikle tekniske faciliteter inden for det professionelle grafiske felt. Således at kunstnere tilknyttet værkstedet har de bedste betingelser for at udøve deres kunst.
Værkstedet danner ramme om arbejdet med både nye og gamle grafiske teknikker. Der er en høj grad af vidensdeling mellem kunstnerne, og fælles udstillinger har høj prioritet.
Derfor har det været en spændende udfordring for værkstedets kunstnere at arbejde med exlibris. Aftalen med Frederikshavn Kunstmuseum kom i stand for et år siden, og siden da har kunstnerne studeret, diskuteret og arbejdet med exlibris. Det har givet ny og interessant viden, og det har været en spændende udfordring at arbejde med det lille format. Mange af værkstedets kunstnere arbejder til dagligt i store formater.
Det blev meget tidligt i processen besluttet, at udstillingen skulle være en donation til Frederikshavn Kunstmuseum, og GrafiskVærksted Vejle takker Frederikshavn Kunstmuseum for samarbejdet og for udstillingen.

Ellen Susanne Baldus
Formand for GrafiskVærksted Vejle

Anne Fjeldvig

Anne Grarup

Annette Zierau

Birgith Bisgaard

Britta Egebjerg

Elisabeth Kiefer

Ellen Susanne Baldus

Heike Jacobsen

Helle Koch

Karen Kirstine Ballegaard

Karen T

Niels Damgård

Merete Wøldike Schmith

Peter Wade

Pia Möller-Light

30. juni kl. 14 til 18. august 2018

Fernisering 30. juni kl. 14 – alle er velkommen

Agnete Brittasius – Kirsten Brøndum – Lene Palm – Paul Erland – Poul Sørensen

 

Agnete Brittasius
har i 2017 haft 50 års jubilæum som kunstner.
I de forløbne år har hun haft mange udstillinger i ind- og udland på museer og gallerier. Agnete Brittasius har modtaget en del anerkendelser især på de internationale udstillinger.
Ønsker man mere viden om de forskellige udstillinger og priser, kan man læse i de forskellige brochurer og en bog, som udleveres gratis på Frederikshavn Kunstmuseum i udstillingsperioden.
I årenes løb har Agnete Brittasius udført mange offentlige udsmykninger. Værker til kirker og kirkegårde har hun haft en speciel interesse i. For tiden arbejder Agnete Brittasius på skulpturer til en kirkegård i Vendsyssel.

 

Kirsten Brøndum
På jagt efter landskabsmaleriet. Nysgerrigheden overlever usikkerhed og tvivl. Det er og vil altid være drivkraften i arbejdet.
Øjnene bruges nærmest fotografisk, billeder lagres – små øvelser, skitser og fotos. De første kultegninger og penselstrøg studeres på lærredet.
Mange konflikter opstår mellem farverne, rammen og motivet – og kunstnerens tanker. Noget af det sete skal med, andet må undlades. Farverne ”taler” til hinanden, men ikke altid på den gode måde. En nødvendig kamp pågår – for at maleriet får liv.

 

Lene Palm
Som en hyldest til min fødeby Frederikshavn, har jeg malet billeder fra byen og dens havne.
Jeg  har også malet billeder fra de steder,  som jeg både som barn og voksen tog på udflugt til fra byen – skoven, havet, milen.

 

Paul Erland
Paul Erland startede sin kunstneriske karriere tilbage i 1961. Paul Erland er uddannet smed og sideløbende med sit job lavede han grafik. I 1967 begyndte han at hugge i granit, og i 1982 kom bronzestøbningen til, men det var granitten som overbeviste Paul Erland om, at han skulle være kunstner.
Alt kan give Paul Erland inspiration – han observerer alle steder – men det må ikke være overfladisk, der skal være en dybere mening, og have relation til det liv vi lever. For Paul Erland handler al hans kunst om kærlighed til livet. Humoren er en vigtig ingrediens i hans værker – Paul Erland mener, der er behov for at se lyspunkterne i livet, og han ønsker at hans værker udtrykker noget positivt.
Man møder Paul Erlands fabulerende skulpturer mange steder i hele Vendsyssel, bl.a. i Vrå, Sæby, Skagen og Hjørring, men især i Frederikshavn, hvor f.eks. stelerne i gågaden er udført af Paul Erland.

 

Poul Sørensen
Poul Sørensen har altid fundet inspiration i tingene omkring sig – husene og stranden i Bangsbostrand, Boolsens Stenhave ved Bangsbo Museum, Sverige, Læsø og senest Færøerne.
Motiverne i Poul Sørensens værker er strandvisioner, tang, sten og ilanddrevne ting, tegn i naturen, sømærker, monumenter, skure m.v. og sidst er mennesket også kommet til. På udstillingen kan også ses parafraser over nogle af Sørensens tidligere motiver.
Poul Sørensen har malet i alle årene, men grafikken er nok den udtryksform som står hans hjerte nærmest – utallige lino-snit er det blevet til gennem årene, og de sidste år har han også kastet sig over træsnittet.
Poul Sørensen døde 2. juni 2018, og kommer desværre ikke til at opleve denne udstilling.

Tilmeld dig vores Nyhedsbrev

Sponsorer:

spar_nord_small


cafe_staehr_logo_small


logo_vinsp


nordjyske_bank_small


Restaurant Empire