& Exlibrissamling

Tidligere udstillinger

15. september 2018

Kl. 16 korkoncert med Banketten

Kl. 18 korkoncert med Fladstrandkoret

Gratis adgang til udstillinger og koncerter

25. august til 27. oktober 2018

Karl Bovin, Eyvind Karup Nielsen, Sven Bovin, Elisabeth Schou, Erik Skjoldborg, Pia Birkholm, Lene Frederiksen

Karl Bovin
Født 5.1.1907 i Frederikshavn
død 13.2.1985 i Fårevejle
Som forberedelse til optagelse på kunstakademiet modtog Karl Bovin undervisning hos Viggo Brandt og Svend Albrectsen og Statens Tegne-lærerkursus. Studerede på Kunstakademiet i København hos Sigurd Wandel og Aksel Jørgensen 1928-32. Bosatte sig i slutningen af 1920rne sammen med vennen Kaj Ejstrup. Senere kom også malerne Viggo Rørup og Victor Brockdorff dertil, og man arbejdede i nogle år i et kunstner-fællesskab. Bovin flyttede derefter til Fårevejle Ås, hvor han bosatte sig permanent. Bovin har rejst i en stor del af Europa og deltog i perioden 1956-65 i P.V.Globs arkæologiske ekspeditioner til Mellemøsten. Karl Bovin var i 1932 medstifter af kunstner-sammenslutningen Corner og desuden en markant kunstner-personlighed i gruppen af Odsherredmalere.

Elisabeth Schou
Født 1.12.1893
Død 9.3.1939
Boede på gården Stenhaven vest for Frederikshavn hele sit liv, bortset fra 3 vintre hvor hun modtog undervisning hos Viggo Brandt i København.
Trods et sikkert talent gjorde Schou ikke meget for at slå igennem som maler. Efter at have udstillet på Charlottenborg Forårsudstilling 2 gange (i 1931 og 32) trak hun sig tilbage og fulgte ikke, som f.eks. Karl Bovin, hvem hun også kendte fra hjemmet, med over i udstillingssammenslutningen Corner. Hun fortsatte dog med at male, og var der ikke lærred at skaffe, malede hun på pap, masonit eller op og ned ad dørkarmene.
Kun meget få billeder er dateret og signeret, hun gav dem ikke titler og solgte kun nødtvungent.

Eyvind Karup Nielsen
Født 30.6.1920 i Frederikshavn
Død 24.8.1988
Eyvind Karup Nielsen boede og arbejdede hele sit liv i Frederikshavn. Han arbejdede som håndværksmaler i en årrække, før han omkring 1950 begyndte at udstille. Fra et naturalistisk udgangspunkt udviklede han sin stil hen mod et stadig mere temperamentsfuldt, ekspressionistisk formsprog. I sine bestræbelser på at skildre psykologiske tilstande blev motivet for så vidt underordnet, og Karup Nielsens motiver er da også hentet i det helt nære: Selvportrættet, familien, en hånd, brugte malertuber og blomster. Koloritten var det altafgørende. De tidligste værker bar en naturalistisk kolorit.

Sven Bovin
Født 15.1.1915
Død 25.8.2000
Sven Bovin viste tidligt evner for både skulptur og maleri. Ved faderens død påtog han sig kun 21 år gammel at overtage familiens stenhuggerfirma og fik derved ikke mulighed for at rejse og uddanne det kunstneriske talent, han har tilfælles med adskillige i slægten – f.eks. broderen Karl Bovin. Det udvikledes alligevel, idet Bovin samtidig med arbejdet i forretningen begyndte at hugge buster og figurer i granit, som regel naturalistiske, til tider mere stiliserede. Sven Bovin har siden 1950erne løst stadig flere bestillingsopgaver i hjembyen Frederikshavn og andre steder i Vendsyssel. Hans formsprog er naturalistisk og hans motivverden affødt af egnens erhverv, særlig fiskeriet. Portrætterne er præget af dansk klassisk tradition, mens dyreskulpturerne er mere personligt fabulerende. Bovin var længe kun kendt lokalt og har kun få gange løst opgaver uden for Vendsyssel.

Erik Skjoldborg
Født 15.11.1940 i Århus
Død 2.5.1997 i Frederikshavn
Erik Skjoldborg har gennem alle sine år som kunstner været energisk og eksperimenterende og har efterladt sig en omfattende produktion inden for flere genrer. De første år arbejdede han især med maleri og grafik, men udførte også værker i blandede materialer. Hans særlige talent for dekorativ virkning og troen på, at en opgave ikke kunne være for stor, har især givet ham mange udsmykningsopgaver, som han løste på vidt forskellig måde, både abstrakt og figurativt, i maleri, skulptur, som farvesætning og med brug af mange slags materialer, træ, jern, oliemaleri, keramiske fliser, papir etc. Skjoldborg brugte rene, klare farver, ofte blå, hans motivverden var præget af fugle, fisk, hav og frodige kvinder, og der er noget legende over hans enkle og lette stil.

Pia Birkholm
Født 25.4.1945
Efter et år i Paris, hvor hun studerer fransk og kunsthistorie, tager Pia Birkholm springet, forlader universi-tetsmiljøet og begynder på Askou Jensens Tegneskole på Glyptoteket. I 1977 bliver Pia Birkholm optaget på Det Jyske Kunstakademi i Aarhus, hvor hun får Hasse Juul som lærer.
Pia Birkholms motivverden er i første række landskaber og portrætter af børn. Penselføringen er heftig og impulsiv og farverne stærke. Hendes udgangspunkt er den danske land-skabstradition fra fynboerne og frem med dens tætte forhold til landet og vejret, som Birkholm søger at forene med et ekspressivt udtryk for den personlige oplevelses intensitet.
Pia Birkholm boede fra 1972 til 1981 i Frederikshavn, hvorefter hun og familien flyttede til Nørthorupgaard i Han Herred.

Lene Frederiksen
Til denne udstilling har jeg valgt papirarbejder monteret på aluminiumsplader. Teknikken har jeg taget op igen efter nogle års pause.
Inspirationen til værkerne er naturen, som gennem linjer og farvespil giver min egen fortolkning af det sete. Billederne sættes sammen med metaller – nogle fremstillet til formålet, mens andet er fundet undervejs.
De fleste af mine værker hedder: ”Fortid møder nutid”.
Inspiration er egne oplevelser. Jeg udleverer mig selv, men gør det noget?

25. august til 15. december 2018

GrafiskVærksted Vejles formål er at etablere og udvikle tekniske faciliteter inden for det professionelle grafiske felt. Således at kunstnere tilknyttet værkstedet har de bedste betingelser for at udøve deres kunst.
Værkstedet danner ramme om arbejdet med både nye og gamle grafiske teknikker. Der er en høj grad af vidensdeling mellem kunstnerne, og fælles udstillinger har høj prioritet.
Derfor har det været en spændende udfordring for værkstedets kunstnere at arbejde med exlibris. Aftalen med Frederikshavn Kunstmuseum kom i stand for et år siden, og siden da har kunstnerne studeret, diskuteret og arbejdet med exlibris. Det har givet ny og interessant viden, og det har været en spændende udfordring at arbejde med det lille format. Mange af værkstedets kunstnere arbejder til dagligt i store formater.
Det blev meget tidligt i processen besluttet, at udstillingen skulle være en donation til Frederikshavn Kunstmuseum, og GrafiskVærksted Vejle takker Frederikshavn Kunstmuseum for samarbejdet og for udstillingen.

Ellen Susanne Baldus
Formand for GrafiskVærksted Vejle

Anne Fjeldvig

Anne Grarup

Annette Zierau

Birgith Bisgaard

Britta Egebjerg

Elisabeth Kiefer

Ellen Susanne Baldus

Heike Jacobsen

Helle Koch

Karen Kirstine Ballegaard

Karen T

Niels Damgård

Merete Wøldike Schmith

Peter Wade

Pia Möller-Light

30. juni kl. 14 til 18. august 2018

Fernisering 30. juni kl. 14 – alle er velkommen

Agnete Brittasius – Kirsten Brøndum – Lene Palm – Paul Erland – Poul Sørensen

 

Agnete Brittasius
har i 2017 haft 50 års jubilæum som kunstner.
I de forløbne år har hun haft mange udstillinger i ind- og udland på museer og gallerier. Agnete Brittasius har modtaget en del anerkendelser især på de internationale udstillinger.
Ønsker man mere viden om de forskellige udstillinger og priser, kan man læse i de forskellige brochurer og en bog, som udleveres gratis på Frederikshavn Kunstmuseum i udstillingsperioden.
I årenes løb har Agnete Brittasius udført mange offentlige udsmykninger. Værker til kirker og kirkegårde har hun haft en speciel interesse i. For tiden arbejder Agnete Brittasius på skulpturer til en kirkegård i Vendsyssel.

 

Kirsten Brøndum
På jagt efter landskabsmaleriet. Nysgerrigheden overlever usikkerhed og tvivl. Det er og vil altid være drivkraften i arbejdet.
Øjnene bruges nærmest fotografisk, billeder lagres – små øvelser, skitser og fotos. De første kultegninger og penselstrøg studeres på lærredet.
Mange konflikter opstår mellem farverne, rammen og motivet – og kunstnerens tanker. Noget af det sete skal med, andet må undlades. Farverne ”taler” til hinanden, men ikke altid på den gode måde. En nødvendig kamp pågår – for at maleriet får liv.

 

Lene Palm
Som en hyldest til min fødeby Frederikshavn, har jeg malet billeder fra byen og dens havne.
Jeg  har også malet billeder fra de steder,  som jeg både som barn og voksen tog på udflugt til fra byen – skoven, havet, milen.

 

Paul Erland
Paul Erland startede sin kunstneriske karriere tilbage i 1961. Paul Erland er uddannet smed og sideløbende med sit job lavede han grafik. I 1967 begyndte han at hugge i granit, og i 1982 kom bronzestøbningen til, men det var granitten som overbeviste Paul Erland om, at han skulle være kunstner.
Alt kan give Paul Erland inspiration – han observerer alle steder – men det må ikke være overfladisk, der skal være en dybere mening, og have relation til det liv vi lever. For Paul Erland handler al hans kunst om kærlighed til livet. Humoren er en vigtig ingrediens i hans værker – Paul Erland mener, der er behov for at se lyspunkterne i livet, og han ønsker at hans værker udtrykker noget positivt.
Man møder Paul Erlands fabulerende skulpturer mange steder i hele Vendsyssel, bl.a. i Vrå, Sæby, Skagen og Hjørring, men især i Frederikshavn, hvor f.eks. stelerne i gågaden er udført af Paul Erland.

 

Poul Sørensen
Poul Sørensen har altid fundet inspiration i tingene omkring sig – husene og stranden i Bangsbostrand, Boolsens Stenhave ved Bangsbo Museum, Sverige, Læsø og senest Færøerne.
Motiverne i Poul Sørensens værker er strandvisioner, tang, sten og ilanddrevne ting, tegn i naturen, sømærker, monumenter, skure m.v. og sidst er mennesket også kommet til. På udstillingen kan også ses parafraser over nogle af Sørensens tidligere motiver.
Poul Sørensen har malet i alle årene, men grafikken er nok den udtryksform som står hans hjerte nærmest – utallige lino-snit er det blevet til gennem årene, og de sidste år har han også kastet sig over træsnittet.
Poul Sørensen døde 2. juni 2018, og kommer desværre ikke til at opleve denne udstilling.

Gå ikke glip af en varm musikalsk oplevelse på Frederikshavn kunstmuseum!

Foråret buldrer derudaf. Snart lyser løv i lunde. Det skal fejres, og det gør vi med en medrivende forårskoncert på Frederikshavn Kunstmuseum & Exlibrissamling onsdag 9. maj kl. 19:00 -20:00.

De medvirkende er lærere og elever fra Musikskolen i Frederikshavn Kommune, som med smittende musikalitet og charme vil fremføre et program med en bred vifte af iørefaldende, musikalske udtryk. En fællessang skal heller ikke mangle J!

Publikum vil bl.a. kunne opleve en strygekvartet og elever fra musikskolens talentklasse, der spiller saxofon, flygel, guitar og violin – alene og sammen i forskellige kombinationer – i musik af Mozart, Shostakovich, Sibelius, Villa-Lobos, Hengeveld, Dave Brubeck m.fl..

At koncerten finder sted i kunstmuseets smukke lokaliteter og derved kommer til at indgå i et særligt samspil med den omgivende kunst er et yderligere incitament til at vælge denne koncert til. Det                                                                               bliver smukt; det bliver hyggeligt, og det bliver sjovt.

 Bemærk!
Der er gratis adgang! Koncerten er et kulturtilbud fra kunstmuseet i samarbejde med musikskolen.

5. maj til 23. juni 2018

Anne Lindhardt – Ella Eisenhardt – Antonio Viviano – Ole Mandrup

Anne Lindhardt
Har udstillet siden 1993 på gallerier, museer og i kunstforeninger.
Mit maleunivers består mest af kvinder – forventningsfulde – underfundige – tænk-somme, kombineret med andre væsner, blomster, planter, krukker og landskaber.
Jeg maler i mange lag og starter med flere lag akrylmaling inden oliemalingen afslutter maleriet.
Er med i kunstnerkollektivet Virak, som har eget galleri i Frederikshavn.
Arbejder med olie- og akrylmaleri, stentøjsler og tekstil/stoftryk.

Ella Eisenhardt
Jeg arbejder med blåler og begitninger, som de gamle pottemagere.
Det at dekorere, synes jeg, er det sjove. Jeg bestræber mig på et let og lyst udtryk.

Antonio Viviano
Illustrator, tegner og kunstner. Født på Sicilien i Italien i 1960.
Har gennem mange år perfektioneret sin teknik inden for akvarel. Der er et paradoks i akvarelteknikken som Viviano konstant forholder sig til, netop det udflydende og drømmeriske i vandets møde med papiret og det præcise i figurernes optegning.
Viviano bevæger sig i et figurativt univers, hvor klassisk erotisk tegneserie, Chagall’s naivistiske surrealisme, og en solidt funderet italiensk tradition om håndværk og kompetence kommer til udtryk.
Viviano arbejder prismatisk i jordens farver, hvilket giver motiver en umiddelbar forbundet med kroppen. Sicilien er fuld af mytologi og historie, en søgen mod historie og rødder, og kroppen er altid vores forbindelse til dette. Kroppen er også en almen arketype – kvinder, mænd, heste osv. – der favner os uanset hvor vi er. Viviano bringer det varme umberfarvede univers til det flygtige og lyse nord, og forsøger at skabe et møde. Et spil og møde, hvor sjæl og krop kan falde til ro, og måske skabe et tilflugtssted.                                                   Lars Botin

Ole Mandrup
Skulptør gennem pænt mange år efterhånden. Jeg er langt hen ad vejen selv-lært, men er særdeles godt hjulpet på vej af billedhugger og maler Poul ”Phuzzy” Winter Pedersen. Mit primære medie er lertøj/stentøj.Jeg modellerer såvel klassisk med model, men også – og også mest – mere frigjort og uden direkte oplæg. Oftest med små spøjse skikkelser med et tilstræbt tegne-serieagtigt og til tider satirisk tilsnit.

Erna Iversen – Irene og Per Frøsig – Lone Johannessen

Erna Iversen
Uddannet på Århus kunstakademi. Modtaget undervisning af bl.a. Line Sandvad Mengers, Frits Bro Pedersen, Adam Gabriel, Mable Rose og Lene Palm Larsen.
Udannet som seminarielærer og lektor i pædagogik, og er formnings- og hånd-arbejdslærer – har undervist i billedkunst og vævning på Lærer- og pædagog-seminariet.
Dagligt arbejder jeg fortrinsvis med billeder i olie- og akrylmaling, men jeg har også eksperimenteret med forskellige blandformer gennem mange år.
Motiverne er abstrakte, jeg er inspireret af skrot, sten, naturen, mennesket og ind imellem sniger der sig også blomstermotiver ind. Jeg arbejder meget med farven, lyset og stemningen i mine motiver. Jeg eksperimenterer meget, det er min måde at udvikle værkerne på.

Irene og Per Frøsig
Irene og Per Frøsig er uddannet på Danmarks Designskole, København i 1986.
Keramisk formgivere. Kunsthåndværkerskolen.
De arbejder med udsmykningsopgaver store og små samt mindre serier udført i stentøj. Speciale i håndvaske, borde.

Lone Johannessen
Jeg er uddannet billedkunstlærer og bl.a. gennemført kurser på Århus Kunstakademi og læst kunsthistorie på Århus Åbent Universitet.
Jeg arbejder mest med olie, men også med akryl, farvekridt og collage.
Min inspiration finder jeg i naturens former, linjer og farver, men dyr fascinerer mig også.

Pia Gajhede – Marta Jørgensen – Marianne Trenskow – Ove Bering

Pia Gajhede
Født i Nyboder i København, flyttede til Frederikshavn som 7 årig.
Er opvokset i skoven så naturen har altid haft en stor betydning.
Rejser og fremmede kulturer giver også megen inspiration.
Farver betyder ligeledes meget for mig, de bringer mig stor glæde.
Jeg har deltaget på kurser både hos dygtige kunstnere og på fagskoler og Hollufgård,Odense.
Har deltaget i udstillinger på gallerier og i kunstforeninger i Danmark og Sverige
Medlem af DBF og BKF
Min inspiration finder jeg gennem mine rejser og nysgerrighed i mit møde med fremmede kulturer og landskaber.

Marta Jørgensen
Født i 1953, og modellerer unika stentøjsfigurer.
Marta har galleri i Vesterø Mejeriby, hvor hun udstiller.
Marta Jørgensen arbejder med et univers, hvor fantasien ingen grænser har. Gennem hendes hænder formes dødt ler til levede stentøj. Marta Jørgensens evne til at skabe er både fascinerende og gribende. Det er som om leret i hendes hænder bliver lidt ubeslutsomt – som det aldrig helt ved hvor det vil hen. Fugle bliver til skåle, kvinder til træer og mænd til fisk. Ens syn på verdenen bliver vendt på hovedet. Er skarven fiskeren, eller er det fiskeren der er skarven??
Hver eneste værk gemmer på en historie, og det er aldrig den man først tror det er. Marta Jørgensens figurer opererer på flere lag. Nogle afkodes hurtigt, mens andre figurer kræver at man lige sætter sig ned og bliver bekendte med hinanden. Et er sikkert, Marta Jørgensens værker vil altid noget, og de vil altid underholde, og inspirere os.

Marianne Trenskow
Jeg er pensioneret lektor i pædagogik og æstetiske læreprocesser. Efter endt arbejdsliv startede jeg uddannelse på Aarhus Kunstakademi i 2011. Sideløbende deltog jeg i tre on-line kurser på MoMa , New York.
Debuterede 2014 på denNordkraftudstilling. Fik samme år publikumsprisen på HC Andersen Festivalen på Filosoffen Odense.
Har desuden udstillet på censurerede udstillinger på Dronninglund Kunstcenter og Gimsinghoved, Struer.
Materialer og tekstur: I mine malerier arbejder jeg med “ren form” med inspiration fra Sven Engelind og Johannes Hofmeister.
Desuden eksperimenterer jeg med bølgepap- både figurativt og collografisk.

Ove Bering
Mit bidrag til denne udstilling er primært grafik. De klassiske teknikker er alle repræsenteret. Endvidere mange kombinationer, der opstår ved forskellige eksperimenter. Mine motiver kredser normalt om to elementer, dels figur/figurer i et forsøg på at skildre tilværelsen symbolsk og dels imaginære landskaber, for begge kategoriers vedkommende ofte i en melankolsk tone /stemning. Dertil kommer de uundgåelige ”sidespring” med lyst til at afprøve nye materialer og måder at gøre tingene på. Den grafiske udtryksform har altid interesseret mig med dens forskellige teknikkers særegne karakter og intensitet.

 

Tilmeld dig vores Nyhedsbrev

Sponsorer:

spar_nord_small

cafe_staehr_logo_small

park_hotel_small

nordjyske_bank_small