& Exlibrissamling

Tidligere udstillinger

26. oktober til 21. december 2019

Fernisering 26. oktober kl. 14

Danmark: Lene Palm Larsen, Vibeke Kassow, Jørgen Agerbæk, Anne Marie Johansen, Fritz Overgaard
Færøerne: Marius Olsen,  Eydun af Reyni, Zacharias Heinesen

Lene Palm Larsen

Forenklede landskaber som afspejler, hvor jeg befinder mig i verden.
Medlem af BKF, KKS og Apriludstillingen

Vibeke Kassow

Vibeke og stofferne
Det var godt, at tekstilkunster Vibeke Kassow for mange år siden fik foræret nogle kasser med gamle stoffer, bånd, tråd og andre gode sysager, som hun ikke umiddelbart anede, hvad hun skulle stille op med.
Det var også godt, at hun ikke bare greb kasserne og kylede dem til storskrald, men gav sig til at kigge de mange farverige stoffer og bånd igennem. Og præcis der, hvor hun sad med kassernes indhold i hænderne, opstod tanken om at sy billeder med stof, tråd, bånd og knapper. Ikke stringent patchwork, som så mange andre, men billeder, der med deres stoflige udtryk, fik beskueren til at fordybe sig i de fantasifulde motiver.
Der er noget sært H.C. Andersensk over den autodidakte tekstilkunstners billeder. De er åbne for fortolkning som et eventyr af Andersen. Ved første øjekast ser man det fantasifulde og muntre i billederne, det, der gør, at de kan hænge på et barneværelse og vække begejstring. Men så aner man også et svirp af et skarpt vid, der gør, at billederne må ind på stuens væg til de voksnes fornøjelse.
Præcis som i Andersens eventyr er der et dybere lag i frederikshavner-kunstneren Vibeke Kassows tekstilbilleder.
Ingelise Nygaard Rasmussen – Journalist

Jørgen Agerbæk

Jeg er uddannet på Aarhus kunstakademi 1978 – 82 ved Mogens Gissel og Carl Fårup.
Debuterede på Kunstnernes Påskeudstilling 1980 og Kunstnernes Sommerudstilling i 1980.
Jeg har udstillet mange steder i bl.a. Tyskland, Italien og Holland, og har hvert år udstillet mange steder i Danmark.
I de sidste år er jeg blevet mere og mere glad for at male sæbybilleder. 2 af mine foretrukne motiver i Sæby er Nellemanns Have med paradisæbletræerne og området omkring havnen og åen.
Paradisjorden ligger ved kirkegården lige over for kirken på den anden side af Sæby å.
Et kig hen over Paradisjorden indeholder Sæbys smukke skyline med det gamle værft, ishuset, roklubben, smedjen og kirken.
Stemningen omkring Sæby å og havnen har jeg i mange år prøvet at fange ind på lærredet.
I en ny serie fra 2017 har jeg malet roklubbens begynderhold i havkajak i åen, og i en serie fra 2019 er der fokus på Sæby Nordstrand og kirken.

Anne Marie Johansen

Maler og illustrator
Født i Aalborg, 1968. Vokset op i Aalborg og flyttet til Frederikshavn i 1999.
Rejst på kryds og tværs.
Autodidakt.
Min første udstilling var i Aalborg i 1998.
Bogillustrator. Illustreret bl.a. 17 bøger og ca. 300 salmer (Salmeskabet) samt Bibelfortællinger.
Jeg er fascineret af trækfuglene og det store himmelrum!
Her er plads til mange fortællinger og i fugleperspektiv ses alting mere klart. I mine billeder undersøger trækfuglene nye ruter og himmelen males i mange nuancer. Det er tilladt at drømme! – og lade sig rive med for en stund.
Store lærreder bliver spændt op så himmelen kan folde sig ud: nysgerrigt. Fri for tradition og normer.
Jeg arbejder med motivets rytme og med oliemalingen i mange lag. Det er som en stemning, hvor fortællingen kommer til syne lag for lag.
Lys og mørke følges altid ad.
I billedserien som udstilles netop nu har jeg taget udgangspunkt i “Nordstjernen”. Det siges at tidligere navigerede sømændene efter “Nordstjernen”, da denne stjerne er sand nord.
STELLA POLARIS – KOMPAS – RUMSKROT er titlerne på de udstillede værker.
I 2008 skabte jeg mit bud på en “Engel”. Denne skulptur er udført i Corteenstål, og kan ses i Ravnshøj vest for Frederikshavn.
Siden er en ny skulptur kommet til i samme materiale, og bærer titlen “Amanda’s Happy Hour”.
I 2014 kom “Salmeskabet” til. Illustratoren snedkererede et skab, som nu er en duo.

Fritz Overgaard

Uddannet cand. Pharm. og nu pensioneret lektor fra Frederikshavn Gymnasium.
Jeg har tegnet og malet siden drengeårene og arbejder meget med blyant og oliekridt, akvarel-, olie- og akrylmaleri. Jeg holder meget af flere genrer, især naturalistiske og abstrakte emner. Jeg henter inspiration i naturen, ”opstillinger” og bymiljøer. Fantasien er også en stor inspiration for mig.
Gennem tiden har jeg udstillet på censurerede og ikke-censurerede udstillinger.
I årenes løb har jeg fremstillet (bl.a. tegnet/malet) mange exlibris (bogejermærker).

Marius Olsen

Færøsk gafiker – Født 1963 i Tórshavn
1986-1992 Uddannet på den Nordiske Kunstskole, Finland, Hovedskous Målarskola, Göteborg og Konsthögskolan, Umeå, Sverige
Marius Olsens værker er håndgribelige eksempler på de uendelige muligheder inden for litografi, intaglio og reliefprinting. De viser, hvordan disse teknologier fortsat vil være et inspirerende kunstnerisk medium i fremtiden.
En karakteristik af Marius´ værker er, hvor subtilt og præcist de udføres. Det får netop ikke beskueren til at tænke over hvilket medium, der er anvendt; det kan i stedet blive platformen for det kunstneriske møde.
De grundlæggende ideer og erfaringer tager ofte år at modne, før det endelige resultat er klar til at blive trykt, nummereret og signeret. Trykningsprocessen er så kompliceret, at kun få tryk bliver prydet med en underskrift.

Eyðun av Reyni

Født i 1951
Uddannet på Askov-Jensens tegneskole og Det Kongelige Kunstakademi i København.
Eyðun av Reyni oplever naturen indefra i en proces, hvor han omsætter det maleriske sprog til små styrende felter. Han har vedvarende dyrket det koloristiske landskabsmaleri og finjusteret sin teknik. Det centrale tema i malerierne er bygden ved havet under det store fjeld, havet og skyerne. Malerierne er komponeret med stærke farver og store penselstrøg i et formsprog, der abstraherer fra motivet.
I 1990erne har han gradvis løsrevet sig fra det figurative islæt og opnået en grad af abstraktion, hvor farvernes rytmik er det bærende element. Det er det helt karakteristiske lys på Færøerne, der træder frem og inspirerer for at blive omsat til en helt særegen billedverden. En billedverden, der træder frem med mange facetter af grønne, brune og blå nuancer.
Eyðun av Reyni henter inspiration fra det lille øsamfunds vældige og ubarmhjertige fjeldvægge, som opbygger en mur af tyst isolation om alt liv på stedet, kun brudt af Atlanterhavets til tider voldsomme brølen. Malerens motiver bliver et kig ned i dale og slugter. De gløder af frugtbarhed, der virker som en udfordring til øernes karrige og spartanske vegetation, og vel ret beset udspringer mere af hans egen fantasi og dens syner, end af den kontante virkelighed.

Zacharias Heinesen

Født 1936
Uddannet på Det Islandske Kunstakademi samt Kunstakademiet i København
Zacharias Karl Ulrik Heinesen er en færøsk kunstmaler. Han er en central skikkelse i den færøske kunsthistorie. Hans kompositioner med kantede fjelde og huse i klare farver, har på det nærmeste dannet skole inden for færøsk kunst.
Zacharias Heinesen koncentrer sig i sine landskabsmalerier om farvens udtrykskraft og intense styrke og om fladens vibrerende liv. Motivmæssigt kredser han i disse år især om temaet bygden ved havet. Husenes gavle, facader og tage indgår i et mønster af flader, som også omfatter de mange små jordlodder, der omgiver bygden. Fladekompositionen fortsætter op i fjeldenes facetterede struktur og skyformationernes figurer. Lodrette, vandrette og diagonale linjer, der signalerer husenes omrids, markskel, stengærder og hegn og landskabsformationers konturer, markerer billedets kubistisk prægede rytme og bevægelse. Farveholdningen karakteriseres af et blåt-grønt register, der spiller op imod røde og gule farver og gyldne islæt af okkertoner. Det foretrukne afbillede landskab er de senere år blevet erstattet af motivmæssige skildringer hvor mennesker, dyr og planter er fremherskende.

31. august til 19. oktober 2019

Fernisering 31. august kl. 11

Ole Tersløse – Jan Esmann – Henrik Godsk

Agnete Brinch
Det menneskelige udtryk er en naturlig forlængelse af kunstprojektet Kvinder der forandrer verden, hvor missionen er at lave tidløs kunst om kvinder, der forandrede verden og til stadighed forandrer verden for vores og kommende generationer. Min ambition som kunstner, er at understøtte FN´s femte af i alt sytten verdensmål; at fremme kvinders og pigers universelle rettigheder og muligheder.
Min motivation er at formidle portrætter af rollemodeller, som i deres samtid trods alle odds opnåede anerkendelse og banede vejen for kommende generationer af kvinder. Samt at formidle kvindens kraft – historisk og kunsthistorisk – både som model og rollemodel.
Værkerne skaber en tavs scene, som giver rum til eftertanke, uden for tid og uden for sted. Uden for rammen er der uendeligheden – inden for rammen er der ro, hvor kvinderne træder frem på scenen. Der skabes et rum – en følelsesmæssig sprække i tiden. Øjet henføres til at hvile på og reflektere over de historiske og stadig aktuelle rollemodeller.
Når et portræt er færdigt og udstilles, er mit arbejde udført – Rollemodellen er fremført som et moderne – abstrakt portræt og det er derefter op til beskueren at danne sit eget indtryk.
Jeg ser mine portrætter indefra og ud – kan man også udtrykke det.

Lars Calmar
NU er udtryk for en tilstand pakket ind som et portræt, eller et portræt som løftes ud i noget nyt.

Jan Esmann
Alle mine værker er figurative, men det udelukker ikke betydningen af de abstrakte elementer som komposition og kolorisme. På det plan er der ingen forskel mellem et figurativt og et abstrakt værk, bortset fra at det abstrakte værk har bortreduceret et af billedkunstens stærkeste virkemidler: Mimesis.
Mine billeder antyder alle en historie, men selv kender jeg den ikke. Måske en kunsthistoriker kan hjælpe mig dér. Jeg ved ikke, hvor historien kommer fra eller, hvor den går hen. Modsat mine prosaværker, som er nøje planlagte.

Henrik Godsk
Henrik Godsk (f. 1975) bor og arbejder i Nordjylland. Han debuterede på Kunstnernes Påskeudstilling i Aarhus Kunstbygning i 2002, blev medlem af Billedkunstnernes Forbund i 2006 og har siden udstillet på gallerier, museer og andre udstillingssteder nationalt såvel som internationalt. Han har modtaget støtte fra Statens Kunstfond flere gange.
Henrik Godsks billedunivers er fyldt med brud, flader og lige linjer i en perspektivisk rumophævelse, hvad enten det er i hans stillebens, eller i det, han er mest kendt for: Portrætterne. Disse har et androgynt udtryk – menneskene fremstår umiddelbart som kvinder, men er samtidig i et felt mellem det feminine og det maskuline, der får os til mere at se dem som mennesker end som kønnede væsener. De er ranke, ikke-kommunikerende eller neutrale, direkte i deres blikkontakt med os og deres holdning, den rette ryg, farverne og fladerne, det manipulerede perspektiv og deres distance, drager beskueren.

 

©Trine Søndergaard, Courtesy Martin Asbæk Gallery – Agnete Brinch – Lars Calmar

Trine Søndergaard
Trine Søndergaard (f. 1972) er en dansk fotografisk billedkunstner. Søndergaard bor og arbejder i København, Danmark. Trine Søndergaards arbejde er præget af en præcision og en sensibilitet, der eksisterer sammen med en undersøgelse af fotografiet, dets grænser og hvad der udgør et billede. Lagdelt med mening og stille følelser, hendes værker er højt anerkendte for deres visuelle intensivering af vores opfattelse af virkeligheden.
Hun er blevet tildelt Albert Renger-Patzsch-prisen og har modtaget adskillige stipendier, herunder et treårigt arbejdstilskud fra Kunstakademiet. Trine Søndergaards arbejde er blevet vist i solo- og gruppearrangementer rundt om i verden og er godt repræsenteret i museumssamlinger, f.eks. Montreal Museum of Fine Art-Canada, J.Paul Getty Museum-USA, MUSAC-Spanien, Göteborgs Kunstmuseum, Norges Nationalmuseum, Israels Museum, Maison Européenne de la Photographie-Frankrig og AROS-Danmark.

Ole Tersløse
Svampebørn
I himmerlandshistorien “Andreas Olufsen” beskriver Johannes V. Jensen, hvordan alderdommen udvisker hovedpersonens karaktertræk. Andreas Olufsen “jævnedes efter et langt livs private appetit ud i den store ensomhed, der blot gror” og sammenlignes med en “ærværdig kæmpesvamp”.
En svamp har – som Johannes V. Jensen må have bemærket – ikke noget menneskeligt udtryk. Den er stum og tillukket og vanskelig at gøre til genstand for vores følelsesmæssige projektioner. Børnene kan vi derimod slet ikke lade være i fred. Vi må ustandselig forsøge at indleve os i deres situation – og i deres følelsesliv.
Hvad føler et barn, der endnu ikke har lært at tale? Har dette barn et “menneskeligt udtryk” eller er det – endnu kulturelt uberørt – en uskyldig vækst, ligesom fluesvampen, der blot står i skoven og gror? Ikke blot i den høje alderdom, men også i den tidlige barndom, er mennesket psykologisk konturløst. Uden sprog røber barnet intet om sit eget, personlige følelsesliv og er derfor mest af alt… “u-menneskelig”.
Spiser du fluesvampen forgiftes du. Du hallucinerer og kan ikke længere skelne mellem virkeligheden og din egen fantasi. Hver gang vi forsøger at komme ind i den tidlige barndoms evigt tabte rige, får vi for meget fluesvamp og ender i et  følelsespornografisk delirium. Vi genkalder barnets gråd og latter og kan atter mærke asfalten skrabe huden af vores knæ, dér hvor vi faldt og slog os – tror vi…
Men hvordan det egentlig var at være barn, før vi blev en del af et sprogligt, kulturelt og derfor menneskeligt fællesskab, forbliver en gåde for os.

Parafrase Kirsten Kjærs maleri Selvportræt 1929 – Fotoparafrase af Rødhåret dame med sort hat

TonsArt i dialog med værker af Kirsten Kjær
Kunstnergruppen TonsArt består af Kirsten Brøndum, Anna Grethe Aaen, Grethe Mariann Maurseth og Laila Stenderup
Flere og flere kunstnere går i dialog med kunstnere på museer. TonsArt har valgt Kirsten Kjær, en kunstnerinde hvis levevis og kunst stod i kontrast til samtiden.
Kirsten Kjær har øjensynlig stået som et stærkt symbol og eksempel for de fire kunstnerinder, og også hendes ekspressive portrætter må have ansporet dem. I hvert fald har de med deres parafraser over udvalgte værker i Kirsten Kjær Museums samling formået at skabe et både forfriskende og nyt syn på Kirsten Kjærs malerier.
Kunstavisen 08 2018/Kunsthistoriker Pier Maria Andersen

31. august til 19. oktober 2019

Født og uddannet i Warszawa (universitetet), har arbejdet som journalist ved radioen i Polen (som forfatter af radioprogrammer med reggae og pop musik) samt ved polske dagblade. Hun har skrevet om kunst, kultur og diplomati. Samtidigt har hun malet og tegnet og hendes foretrukne motiv er den smukke natur: landskaber og blomster.
Ligeledes er hun interesseret i asiatiske traditioner og maler masker og vifter, inspireret af japansk, kinesisk og koreansk kunst. Kunstneren beskæftiger sig også med billedvævning i en egen teknik.
For cirka ti år siden begyndte hun at designe exlibris og viste dem med succes på en række udstillinger mange steder i Polen, men også i udlandet så som Bulgarien, Tjekkiet, Kroatien, Italien, Serbien, Tyskland, Tyrkiet, Litauen og Belgien) og opnåede en række udmærkelser og priser.

31. august til 19. oktober 2019

Rolf Fleischmann, D – Peter Chinovski, BG – Oleksij Fedorenko, UA – Ivan Rusachek, BY

Jeg er født 1958 i Berlin og bor sammen med min hustru i Heiligenhaus ved Düsseldorf. Her bor og arbejder også vores to børn. Indtil begyndelsen af 2019 var jeg først og fremmest beskæftiget som indkøber i forskellige virksomheder i Ruhr området. Jeg kom først gang i kontakt med exlibris gennem køb af forskellige bøger (antikvarisk), mens jeg studerede i Berlin (økonomi-ingeniør studium). Min onkel havde et ’hjemmelavet’ exlibris, som var i samtlige af hans bøger og således fik også jeg interessen. Jeg købet forskellige pocketbøger inden for emnet – der fandtes jo på dette tidspunkt intet internet. I sommeren 1988 mødte jeg Claus Wittal i hans lille boghandel i Wiesbaden, hvor han under en byfest solgte universal-exlibris. Han oplyste mig om eksistensen af det tyske exlibris selskab (DEG), som jeg blev medlem af samme år og allerede i 1989 deltog jeg i årsmødet hos Utz Benkel i byen Deggendorf. Fortsæt med at læse

29. juni til 24. august 2019

Fernisering 29. juni kl. 14

Lena Amstrand

”Jag bor på en liten ö utanför Göteborg. Jag älskar att måla utefter hela den svenska och norska västkusten,  vid vattnet eller på vattnet i en båt. Vädret är alltid så viktigt har ute, blåsten. sikten och fukten påverkar allt och skiftar hela tiden. Det vill jag måla.
Akvarell är så bra till att skildra ögonblick: när vädret skiftar, när ljuset kommer tillbaka efter ovädret, kvinnans huvud som rycker till alldeles innan hon faller i sömn. Djur och fåglar som rör sig och plötsligt bildar en spännande komposition, ljusreflexen som plötsligt glimmar på den regnvåta stenen.”

Kjersti Eliassen

Jeg er utdannet på malerlinjen ved Statens Kunstakademi, Oslo, og har jobbet med akvarell de siste 19 årene. Jeg bruker landskapet som motiv, gjerne med innslag av mennesker, hus eller dyr, og er opptatt av den poetiske og meditative stemningen. I bildene jeg viser her jobber jeg med bylandskapet, med inntrykk fra Roma. Jeg prøver å se bakenfor byens larm og turisthorder og søker en ro i det historiske, men pulserende og urbane landskapet.

Morten Gjul

Morten W. Gjul (f. 1973) bor og arbeider Bergen, men er opprinnelig fra Gyl i Tingvoll kommune. Han er lærerutdannet, og har sin kunstfaglige utdanning via kurs og samarbeid med noen av Nordens største akvarellister: Arne Isacsson, Lars Holm, Peder Mauseth og Morten Paulsen.
“Jeg synes livet kan være overveldende. Å male landskap, eller rettere sagt erindringer om landskap, er for meg et forsøk på å skape en balanse i det hele. Min barndom og oppvekst er preget av nærhet til naturen og har påvirket mitt valg av uttrykksform. Jeg forsøker å formidle hengivenhet og begeistring, men også angst, utilstrekkelighet og ensomhet i møte med de uforutsigbare naturkreftene. Viktigere enn gjengivelsen av landskapet blir derfor trærne, himmelen og havet symboler på livet selv…”
Han har deltatt på hundrevis av utstillinger i inn og utland, og har mottatt en rekke stipender/utmerkelser. I 2015 ble han er tildelt Fosen-stipendet og i 2018 Sula-stipendet. Morten har representert Norge under flere akvarellbiennaler bl.a. på Island, i Italia, Sveits, Serbia og sist i Mexico og Danmark i 2015.
Nordisk lys, forlatte hus, gold natur og menneskers forhold til naturen og naturkreftene, har preget hans bildeverden. Natur-motivene kan sees som symbol for mellommenneskelige og sjelelige drama.
Morten er en ettertraktet kursholder i inn og utland, bl.a. for Nordiska Akvarellmuseet i Sverige og Nordens største kunstmagasin Kunst. Har også vært instruktør ved Midt-Nordisk Kunstfestival og ved Reykjavik kommunes kunstner-fellesskap Korpulfstadir. Han er innkjøpt av flere kunstforeninger, offentlige bygg og kommuner rundt i Norge.

Petri Hytönen

Petri Hytönen (f1963) bor och arbetar i Borgå. Han utexaminerades som MFA från Bildkonstakademin i Helsingfors 1988. Han har arbetat som lektor i måleri på bilkonstakademin 2009-2014. Han är grundande medlem i konstgruppen Glädjemännen och i Galleria Rankka. 2001 tilldelades han ett tredjepris i Carnegie Art Award. Han har hållit ett flertal separatutställningar och deltagit i grupputställningar både i Finland och utomlands. Han är representerad i bl.a. följande samlingar: EMMA, Göteborgskonstmuseum, Helsingfors konstmuseum, Malmö konstmuseum, Nordiska akvarellmuseet, Saastamoinen, Nationalgalleriet-Kiasma, Stiftelsen Pro Artibus, Uppsala konstmuseum och Wihuri
I sitt konstnärliga arbete har Petri Hytönen ofta avbildat simmande, gungande eller flygande människor. Hans “svävande” människor är varken bundna till naturlagar eller rättsnormer, de blir mer eller mindre en inkarnation av den fria människan och hennes innersta drömmar och fantasier. Hytönens måleri är som process också mycket fritt flygande. Hytönen är en orädd konstnär som rör sig fördomsfritt i måleriets domäner. Han ser måleriets möjligheter och påvisar om och om igen att måleriets gränser enbart utgörs av målaren själv. Han blandar akvarell, sprutmåleri, teckning och fotografi med humor, psykedelia, natur, detaljer ur vardagen och konsthistoriska referenser. Till utställningen har han gjort tredimensionella, mobil-liknande, modulära akvarellmålningar i vilka han lyfter fram människan och de moralfrågor som hon ständigt konfronteras med. Hytönen spräcker systematiskt de bubblor som de enskilda individerna konstruerar runt sig. Medan en har luft under vingarna störtar en annan rakt ner mot den oförsonliga marken. En nästintill osynlig men central karaktär i utställningen är grottmänniskan; den primitiva förfadern som i generation efter generation lever vidare i oss. Trots att människan utvecklas och går vidare med att skapa traditioner, kulturer, religioner och rättssnören bär hon ändå alltid med sig djuret, varelsen hon verkligen är, med alla sina fysiska och emotionella begär.
Markus Åström – Curator

Lotte Lambæk

Lotte Lambæk kan både være indigneret og inspireret af globale forhold. I denne udstillingen tager hun blandt andet udgangspunkt i mindretal – her nordamerikas indianere og den voldsomme skæbne, de har oplevet. Desuden er både det klasssiske eventyr og atmosfæren fra de nordlige rødder tilstede i mange værker.
Teknikken er ikke klassisk, da den ofte mixes med kridt, kul eller pasteller m.m. Lotte elsker at fortælle en historie, og man deltager ofte i hendes tankemylder og sans for detaljer i billederne.

Morten Paulsen

Jeg har et sterkt forhold til både natur og menneskeskapt miljø. Gjennom akvarellen håper  jeg å synliggjøre positive opplevelser og kritiske betraktninger til den virkeligheten som omgir oss.

Lars A Persson

Jag arbetar framförallt i akvarellteknik, där de urbana landskapen och dess kraftfulla miljöer intresserar mig.
Mina målerier och collage är ofta i större format där motsättningarna berör varandra och förstärker uttrycket i bilderna. Det grova möter det finstilta, det kalla möter det varma, det vattenrika möter det torra o.s.v.
Målerierna/ collagebilderna kan även ses som sammanfattningar eller kanske ”essenser” av för mig särskilt måleriskt intressanta platser och miljöer.

Adam Saks

Jeg interesserer mig for akvarellen som medium da det fungerer som en modpol til mine malerier.
Den maleriske proces bliver næret af vekselvirkningen mellem oliemaleriets mere langtrukne og seje forløb, hvor de enkelte lag i maleriet først skal tørre, før man kan arbejde videre, hvorimod akvarellen henter sit lys fra det hvide papir.
Maleriet og akvarellen befrugter hinanden ved deres modsætninger.
Akvarelfarvernes transparens og den nærmest skitseagtige hurtighed, hvormed en akvarel bliver til virker befriende og åbner op for nye kompositioner og billedekonstruktioner.
Tiden er en åbenlys faktor, der definerer de to værkgrupper og det har altid været min ambition at forsøge at accelererer oliefarvens langsommelighed i retning af akvarellens dynamik.
Temaerne i de to værkgrupper følges ad: stilleben, memento mori, vanitas, flora, barokkens svungne linjer og anatomiske fragmenter i bevægelse.
Ofte blander oliefarvens stædige farvelag på farvelag sig med akvarellens lethed og dermed virker det som man er mislykket med akvarellens grundpræmis.
Et sådanne papirarbejde lægger jeg i første omgang væk men paradoksalt nok opstår ofte nye billededannelser ud af farvepigmenternes ruin og der fremkommer en rummelighed man aldrig kunne planlægge sig til.

Anna Törnquist

Min konstnärsverksamhet inleddes som hobby efter en akvarellkurs hos Hasse Karlsson på Österlen 1999. Sedan dess har den sidan av mitt liv vuxit kontinuerligt med utställningar och egna akvarellkurser, och jag har nu funnit en bra balans mellan arkitektarbetet, kursverksamheten och mitt eget målande.
Jag är mest etablerad som akvarellmålare, men har de senare åren sökt mig nya vägar i olika tekniker, gärna blandade på oortodoxa sätt. Akvarellen får tex ofta sällskap av collage med olika material, som i bildserien ”Stadsliv” som ställs ut på Frederikshavn Kunstmuseum. Just nu arbetar jag mycket med tempera på board och stora gouache-målningar på vindpapp. Jag håller också på att utveckla ett eget förhållningssätt till bilder som i grunden utgörs av koppartryck och bearbetas till monotypier med akvarell, collage och gouache. Ibland varvar jag med akryl- och oljemåleri.
Även mina motivkretsar varierar, liksom abstraktionsgraden. Staden är en återkommande motivkrets, där jag i bilderna funderar över storstaden som arena för mänskligt liv och ställer dess överväldigande skala och slutenhet i relation till den enskilda människans utsatthet. Den åldrande kvinnan har jag haft i fokus under lång tid i en bildvärld som spänner från lättsamma relationskommentarer till närgångna studier av ansikten och rörelsemönster, och, som i bildserien ”Stadsliv”, till den tyngre frågan om hur det är att bli gammal och ensam mitt i folkmyllret.

Katja Tukiainen

Disse PIGER stoler på hinanden. Disse PIGER stoler på moder natur. Disse PIGER overlever.
I Katja Tukiainen´s klare akvareller fremstår hendes PIGER klart på en sort baggrund. PIGERNE leger, snitter og graver. De spørger: hvordan er man en pige? Hvordan er man en dreng?, betyder ens køn overhovedet noget. PIGERNE står altid i Versaler. Sammen med de spraymalede slogans kræver disse PIGER din opmærksomhed med højt humør, humor og kærlighed.
Katja Tukianen har sin Master of Fine Arts grad (2009) fra Academy of Fine Arts in Helsinki og Master of Arts (1996) fra University of Art and Design Helsinki. Hun har også studeret maleri på Accademia de belle Arti de Venezia (1994-95) i den magiske by Venedig, som hun besøgte første gang i en alder af 6 år, og som hun altid vender tilbage til. Katjas arbejder er udstillet siden 1990,erne i Finland og mange andre steder.

Artist Talk ved Helga Exner vandt over det strålende påskevejr. Ca. 60 gæster lyttede til Helga Exners spændende historie om sit liv, og så udstillingen med hendes fantastiske smykker.

Tilmeld dig vores Nyhedsbrev

Sponsorer:

spar_nord_small


cafe_staehr_logo_small


logo_vinsp


nordjyske_bank_small


Restaurant Empire