& Exlibrissamling

Frederikshavn Kunstmuseum

Se dig klog – en rejse i billeder

Frederikshavn Kunstmuseum inviterer på en bevidsthedsudvidende rejse, hvor vi i selskab med naturvejleder og ph.d.-studerende i psykologi Simon Høegmark undersøger hemmelighederne bag kunstens helbredende kræfter og hvordan de hjerneprocesser, som kunsten aktiverer, kan styrke os både fysisk, mentalt og sjæleligt.

Arrangementet tager udgangspunkt i museets aktuelle udstilling med Kirsten Klein og Steen Folmer Jensen og er en blanding af teori og praktiske øvelser, hvor vi undervejs får indblik i naturvidenskabelige, psykologiske og filosofiske forklaringer på samspillet mellem natur/kultur, hjernen/kroppen, kunsten og livet.

Det handler også om arven fra vores forfædre og vores urinstinkter. Hvad kan vi lære af jæger-samlerkulturen i forhold til vores moderne liv? Hvordan genkender vi noget som trygt og andet som en trussel?

Simon Høegmark kommer også ind på den nyeste hjerneforskning, som fortæller os om, hvad der sker med hjernen, når vi er i naturen. Hvilke sansninger, stemninger, tid og rum, kan vi opfatte i naturen, og hvordan kan de fænomener have en helbredende kraft? Hvad er det, der indvirker så stærkt på vores krop, psyke og ånd, når vi opholder os i naturen?

Der vil også indgå praktiske øvelser – åndedræts- og bevægelsesøvelser –  som man selv kan arbejde videre med.

Simon Høegmark er naturvejleder, phd.-studerende i psykologi ved Syddansk Universitet og medforfatter til bogen ‘Vi er natur’ om naturens særlige evne til at helbrede krop og sind.

Tid og sted: Onsdag d. 7. oktober fra 19 til 22 på Frederikshavn Kunstmuseum, Parallelvej 14, 9900 Frederikshavn

Tilmelding til kunst@frederikshavn.dk eller på Facebook

Maks. 30 deltagere

Pris: 175,- // 125,- (medlemspris)

Billetten inkluderer snacks og forfriskninger

Læs mere på simonhoegmark.dk

 

Begyndelsen

For at finde begyndelsen må vi gå langt tilbage. Fra 2020 spoler vi tiden tilbage til altings begyndelse, hvor guds ånd svævede over vandene og alting befandt sig i zonen mellem lys og mørke. Dengang drømte ingen om ord og tal, om skibe af jern og flyvende maskiner, fotoapparater, papir, flinteøkser, kvantemekanik og ånden selv var endnu ikke færdig med at udføre skaberværket. Hver dag var en rejse og en bevægelse mod noget andet – en rejse, der sluttede efter seks arbejdsintensive dage – og så en enkel dag til at hvile de trætte fødder, de trætte hænder og det trætte hoved. Tiden gik og blev senere sig selv. Og her står vi så: Midt i den foreløbige kulmination på verdens skabelse – det evige øjeblik – omgivet af kunstnerparret Kirsten Klein og Steen Folmer Jensens udstilling LYS & FORM.

 

Rejse i flerdimensionelle rum

Udstillingen tager udgangspunkt i kunstnerparrets mange og lange rejser i det norrøne og nordatlantiske område og består af fotografier og fundne og konstruerede objekter: Et tableau af todimensionelle flader af lys og tredimensionelle objekter i rummet, hvor hver eneste detalje er vigtig, ikke i kraft af hvad det hele præcist betyder, men på grund af det vidnesbyrd om tid, eksistens, sansning, erkendelse/undren og forandring, som LYS & FORM er: Udstillingen har del i to enkelte individers personlige rejser igennem en række landskaber og steder, som (hvis man ser bort fra tiden-før-nu og kan man overhovedet det?) – altid har eksisteret i forskellige manifestationer, men er samtidig en flerdimensionel rejse i geografiske, kulturelle, mytiske, tidslige og eksistentielle rum. Adskilte og sammenhængende bobler af eksistensmateriale.

 

 

Der er træ, sten og menneskeskabte objekter, der sammensættes og afspejler den stadige forandringsproces, som udspiller sig hvert sekund i dette univers. Men kan man overhovedet tale om et sekund? Hvad betyder et sekund lige nu for den, der vandrer i landskabet omkring Stonehenge og tænker på landskabet på Mors og tænker på busforbindelser mellem Frederikshavn og Hjørring og tænker på barndommens gade og pludselige erindringer og i forskellige stemninger og tænker på aftensmaden og tænker på om der mon findes et liv efter døden og tænker på om det mon begynder at regne og tænker på og tænker på og eksisterer og eksisterer? Og kan man overhovedet tale om et univers?

 

Hvad kontra hvordan

I gamle dage før verden og ungdommen gik af lave og Kant i 1783 satte klare begrænsninger for den menneskelige fornuft, før Freud, Nietzsche og Marx gjorde mennesket mistænksomt og før Marcel Duchamp introducerede komiteen for ”The Independent´s Exhibition” i New York for et pissoir var kunstnerens projekt at skildre eller formidle nogle centrale ideer og absolutte sandheder; gud, filosofien, samfundet, menneskets sande natur – Det Sande, Det Gode og Det Skønne. Alt kunne ordnes og forstås – man vidste, at mennesket og verden var to adskilte størrelser og vigtigst: At der i mennesket og i verden eksisterer en kerne, en essens, der velsigner alt med en mening og et endemål. Da vi forlod de gamle dage stod vi tilbage med det meget gode spørgsmål: Indoptager vi passivt verden eller er vi med til at skabe meningen med det hele? Det er et irriterende spørgsmål, der på mange måder har slået mennesket ud af kurs: Kan en krusedulle på et stykke papir komme til at betyde ligeså over tid som en kultisk stensætning gør i dag? Hvor vægtig og betydende skal et objekt være for at betyde noget? Og hvad betyder noget i og til alle tider? Og betyder det det samme for alle? Svaret er selvfølgelig ’nej’. Hvilket straks afføder det endnu mere irriterende spørgsmål: Hvorfor?

 

Tilbage står landskabet, himlen, solen, månen, fysiske efterladenskaber og frembringelser, religioner, relationer, erfaring, sansning, lys og form: Alt det hånden har skabt og alt det ånden har tænkt. Man fristes til at spørge: Hvad betyder det? Og svaret er altid: ”Ikke nødvendigvis (men måske) noget lige nu”. Udstillingen LYS & FORM opfordrer til at omformulere spørgsmålet ”Hvad betyder det” til i stedet, undrende, åbnet, rejsende og i bevægelse at spørge: ”HVORDAN BETYDER DETTE NOGET?”

 

Steen Folmer Jensen (f. 1939). Kunstakademiets Arkitekskole 1965-70. Arkitekt, tingfinder og billedmager. Medlem af Morsø Kunstforening.

 

 

Kirsten Klein (f. 1945). Uddannet portræt- og museumsfotograf 1966. Repræsenteret i private og offentlige samlinger. Medlem af BKF, Kunstnersamfundet, Vrå-udstillingen og Corner.

 

 

 

 

 

 

 

Der indkaldes til generalforsamling i Frederikshavn Kunstforening torsdag d. 27. august klokken 19 på Frederikshavn Kunstmuseum, Parallelvej 14, 9900 Frederikshavn. Dagsorden ifølge vedtægterne.

Lav din egen stop-motion film!

Gratis workshop på Frederikshavn Kunstmuseum i uge 31.

Tag din bedstemor/bedstefar i hånden og din smartphone i baglommen og kom til stop-motion workshop på Frederikshavn Kunstmuseum tirsdag og torsdag i uge 31 fra 10 til 14.

Stop-motion er en filmteknik, hvor man bruger figurer eller andre ting til at animere med. Teknikken fungerer ved at der tages et billede, objektet flyttes, der tages endnu et billede, objektet flyttes og der tages endnu et billede osv.

Man kan også lave stop-motion med levende mennesker, der flytter sig en smule mellem hvert billede – eller som i Cirkeline med flade tegninger, der klippes ud og flyttes i forhold til hinanden.

Det er supernemt, sjovt og næsten magisk, når de mange billeder sammensættes til en lille film. Vi hjælper med at lave en fortælling som storyboard, sætte en kulisse op og til sidst filme i den gratis app Stop Motion Studio.

Der er et begrænset antal pladser , så tilmelding er nødvendig.

 

 

Udstillingsperiode: 4. juli 2020 – 29. august 2020

Et specielt dansk fænomen

Hvad er typisk dansk?, spørger kunstneren Artpusher og placerer begrebet bagved det allestedsnærværende hashtag (engelsk)/havelåge (dansk), som mange bruger til at opdele verden i overskuelige kategorier med i 2020. Er det lakrids eller marinerede sild på rugbrød anrettet på musselmalet porcelæn fra Royal Copenhagen? Måske er kongefamilien og Dannebrog noget typisk dansk? Hvorvidt det er som følge af intellektuel og kritisk magelighed eller udtryk for dybfølt overbevisning, ville de fleste nok uden videre acceptere disse fænomener i tiden og kulturrummet som værende danske og som noget, vi som borgere i dette land føler samhørighed med og som indgår i vores selv- og samfundsforståelse. De er i hvert fald vanskelige at komme udenom.

 

 

’KRØYERS KARRUSEL’, olie på lærred, 70 x 70 cm (foto: Artpusher)

 

Men lakrids er af finsk oprindelse, marinerede sild oprindeligt en hollandsk spise, rugbrødet stammer fra Tyskland og porcelænsteknikken er udviklet i Kina før Danmark overhovedet fandtes. Dronningen er halvt svensk, prinsesserne fra Australien og Frankrig. Dannebrog faldt ned fra himlen i Estland i 1219 og sådan kunne man blive ved i det uendelige…

Der findes faktisk stort set intet typisk eller oprindeligt dansk – bortset fra (måske) Grundtvig, højskolerne og håndbold. Og ikke engang dér kan man føle sig helt sikker på om danskheden nu også holder. ”Er det da vigtigt?”, fristes man til at spørge. Er det vigtigt at kunne hive nogle klokkeklare og indiskutable danskhedsmarkører op af hatten til brug i livet, i døden, til fest og til hverdag? Man kan hævde, at beslutningen om hvad der er vigtigt eller ej ikke er indlejret i det kunstneriske undersøgelsesfelt og i øvrigt heller ikke er kunstens og kunstnerens drivkraft.

Tværtimod hænger den kunstneriske undersøgelse tæt sammen med en undren og en åbenhed, drevet af både spontan og motiveret nysgerrighed og trangen til at afsøge grænserne for forståelse, det stemte blik, sprog og materialer, at udforske de strukturerende principper i den måde vi indretter os på – alene og i fællesskaber – og hvorledes vi forholder os til og fortolker de omstændigheder, begivenheder og fænomener, vi ingen indflydelse har på. Der er så meget under himmel og jord og videre ud i det uendelige univers, der kan undre; det at spørge ind til virkeligheden og verden har altid været menneskets første impuls.

 

Så hvad er det, der definerer os som et folk/befolkning/nation/fællesskab, når alle de ting vi oftest regner som typisk danske faktisk stammer fra andre lande og kulturer?

 

Udstillingen #DANSK er kunstneren Artpushers ironiske bud på noget, der ligner et svar.

I værkerne inkorporerer han etablerede ”danskheder” såsom Lego, Kay Bojesen, Kgl. Porcelæn, røde pølser og H.M. Dronning Margrethe II.

En gennemgående præmis for værkerne er, at alle de rigtige #danskere er udformet som avancerede Legofigurer imens alle #udlændinge er afbildet som amøbeagtige og halvdumme Minions.

Artpusher har igennem de sidste 20 år levet af sin kunst. Det gennemgående udtryk i Artpushers praksis er det klassiske oliemaleri og akvareltegninger, som han bringer i spil på et højt teknisk niveau og med en trofast, om end innovativ, traditionsbevidsthed, som trækker tråde fra de flamske maleres proto-hyperrealisme, til den japanske hentaitradition, over Roy Lichtenstein og Andy Warhols Popart-eksperimenter i 50´ernes og ´60 ernes USA og videre til Street Art. Hertil kommer en heftig, humoristisk og generøs dosis motiveret provokation, anti-establishment og eksplosiv energi, der ikke blot kommer til udtryk i værkerne, men også afspejles i kunstnerens enorme produktivitet.

 

 

PANDA DIPLOMACY, olie på lærred, 70 x 110 cm (foto: Artpusher)

 

Kunstneren Artpusher er et eklektisk bekendtskab; et konglomerat af de sidste 60-70 års eskalerende materialisme og forbrugseksistens, men alligevel både konsistent og konsekvent i sin vedholdende civilisations- og modernitetskritik, som finder sin form i det han selv kalder ”…en alternativ og kritisk historiefortælling om det samfund, vi lever i i dag”.

 

 

CV:

Artpusher (f. 1965 som Søren Vilhelm, bosat i København) med det borgerlige navn Love Party.

Autodidakt og har udstillet verden over og i sammenhæng med globalt etablerede navne inden for Pop Art og Street Art: Banksy, Damien Hirst & Andy Warhol m.fl.

Han er rigt repræsenteret i private samlinger og indgår desuden i Designmuseum Danmarks permanente samling.

 

 

Artpusher alias Søren Vilhelm alias Love Party (foto: Artpusher)

 

Se også artpusher.dk

 

 

 

1 2 3 27