& Exlibrissamling

27. april til 22. juni 2019

Sarah Bodil Tierney er uddannet designer fra Kunstakademiets Designskole. Hun har arbejdet som grafiker i mange år og hun fokuserer primært på akvatinte kobbertryk.

Udstillingen udspringer fra et ophold på Statens Værksteder For Kunst og er først og fremmest grundforskning i kobbertryksteknikker, med fokus på akvatinte ætsning i stort format. Det er samtidig en undersøgelse af exlibris-traditionen og hvordan man som nutidig grafiker kan være med til at holde liv i den lange tradition. I dette konkrete projekt har jeg arbejdet sammen med Peter-Clement Woetmann fra Forlaget Kronstork. I arbejdet med motiverne er jeg blevet inspireret af hans værk Mit Indre Pompeii. 

En væsentlig del af processen har været den vekslen, der foregår mellem tolkning og det, at skabe motiverne, over for de mere tekniske overvejelser: eksempelvis, hvor meget skal jeg brænde med bunsenbrænderen for at mit akvatintelag smelter nok til en god ætsning? Det er en forholdsvis kompliceret proces, hvor mange dele undervejs ender med at sætte sit aftryk i det endelige værk. Det er lidt som at arbejde med bind for øjnene, hvor erfaring og systematik guider mig som grafiker. 

Værkerne har mange lag og er et resultat af mange trin. Pladen ætses mange gange for at opnå forskellige dybder i kobberets overflade. Netop denne proces udgør tonerne i billedet. Jo dybere der ætses, desto sortere bliver farven. Disse lag har jeg valgt at fokusere på i selve motiverne. Der er i hvert tryk gemt teksten: Ex Libris P.C. (Peter-Clement). Jeg har ætset over teksten og formatet er samtidig alt for stort til at kunne være i en bog. De er derved meningsløse, men placerer sig alligevel i exlibris-traditionen og er en refleksion over de gamle analoge trykteknikker, samt selve bogen som et fysisk objekt. 

Tilmeld dig vores Nyhedsbrev

Sponsorer:

spar_nord_small


cafe_staehr_logo_small


logo_vinsp


nordjyske_bank_small


Restaurant Empire