& Exlibrissamling

25. august til 27. oktober 2018

Karl Bovin, Eyvind Karup Nielsen, Sven Bovin, Elisabeth Schou, Erik Skjoldborg, Pia Birkholm, Lene Frederiksen

Karl Bovin
Født 5.1.1907 i Frederikshavn
død 13.2.1985 i Fårevejle
Som forberedelse til optagelse på kunstakademiet modtog Karl Bovin undervisning hos Viggo Brandt og Svend Albrectsen og Statens Tegne-lærerkursus. Studerede på Kunstakademiet i København hos Sigurd Wandel og Aksel Jørgensen 1928-32. Bosatte sig i slutningen af 1920rne sammen med vennen Kaj Ejstrup. Senere kom også malerne Viggo Rørup og Victor Brockdorff dertil, og man arbejdede i nogle år i et kunstner-fællesskab. Bovin flyttede derefter til Fårevejle Ås, hvor han bosatte sig permanent. Bovin har rejst i en stor del af Europa og deltog i perioden 1956-65 i P.V.Globs arkæologiske ekspeditioner til Mellemøsten. Karl Bovin var i 1932 medstifter af kunstner-sammenslutningen Corner og desuden en markant kunstner-personlighed i gruppen af Odsherredmalere.

Elisabeth Schou
Født 1.12.1893
Død 9.3.1939
Boede på gården Stenhaven vest for Frederikshavn hele sit liv, bortset fra 3 vintre hvor hun modtog undervisning hos Viggo Brandt i København.
Trods et sikkert talent gjorde Schou ikke meget for at slå igennem som maler. Efter at have udstillet på Charlottenborg Forårsudstilling 2 gange (i 1931 og 32) trak hun sig tilbage og fulgte ikke, som f.eks. Karl Bovin, hvem hun også kendte fra hjemmet, med over i udstillingssammenslutningen Corner. Hun fortsatte dog med at male, og var der ikke lærred at skaffe, malede hun på pap, masonit eller op og ned ad dørkarmene.
Kun meget få billeder er dateret og signeret, hun gav dem ikke titler og solgte kun nødtvungent.

Eyvind Karup Nielsen
Født 30.6.1920 i Frederikshavn
Død 24.8.1988
Eyvind Karup Nielsen boede og arbejdede hele sit liv i Frederikshavn. Han arbejdede som håndværksmaler i en årrække, før han omkring 1950 begyndte at udstille. Fra et naturalistisk udgangspunkt udviklede han sin stil hen mod et stadig mere temperamentsfuldt, ekspressionistisk formsprog. I sine bestræbelser på at skildre psykologiske tilstande blev motivet for så vidt underordnet, og Karup Nielsens motiver er da også hentet i det helt nære: Selvportrættet, familien, en hånd, brugte malertuber og blomster. Koloritten var det altafgørende. De tidligste værker bar en naturalistisk kolorit.

Sven Bovin
Født 15.1.1915
Død 25.8.2000
Sven Bovin viste tidligt evner for både skulptur og maleri. Ved faderens død påtog han sig kun 21 år gammel at overtage familiens stenhuggerfirma og fik derved ikke mulighed for at rejse og uddanne det kunstneriske talent, han har tilfælles med adskillige i slægten – f.eks. broderen Karl Bovin. Det udvikledes alligevel, idet Bovin samtidig med arbejdet i forretningen begyndte at hugge buster og figurer i granit, som regel naturalistiske, til tider mere stiliserede. Sven Bovin har siden 1950erne løst stadig flere bestillingsopgaver i hjembyen Frederikshavn og andre steder i Vendsyssel. Hans formsprog er naturalistisk og hans motivverden affødt af egnens erhverv, særlig fiskeriet. Portrætterne er præget af dansk klassisk tradition, mens dyreskulpturerne er mere personligt fabulerende. Bovin var længe kun kendt lokalt og har kun få gange løst opgaver uden for Vendsyssel.

Erik Skjoldborg
Født 15.11.1940 i Århus
Død 2.5.1997 i Frederikshavn
Erik Skjoldborg har gennem alle sine år som kunstner været energisk og eksperimenterende og har efterladt sig en omfattende produktion inden for flere genrer. De første år arbejdede han især med maleri og grafik, men udførte også værker i blandede materialer. Hans særlige talent for dekorativ virkning og troen på, at en opgave ikke kunne være for stor, har især givet ham mange udsmykningsopgaver, som han løste på vidt forskellig måde, både abstrakt og figurativt, i maleri, skulptur, som farvesætning og med brug af mange slags materialer, træ, jern, oliemaleri, keramiske fliser, papir etc. Skjoldborg brugte rene, klare farver, ofte blå, hans motivverden var præget af fugle, fisk, hav og frodige kvinder, og der er noget legende over hans enkle og lette stil.

Pia Birkholm
Født 25.4.1945
Efter et år i Paris, hvor hun studerer fransk og kunsthistorie, tager Pia Birkholm springet, forlader universi-tetsmiljøet og begynder på Askou Jensens Tegneskole på Glyptoteket. I 1977 bliver Pia Birkholm optaget på Det Jyske Kunstakademi i Aarhus, hvor hun får Hasse Juul som lærer.
Pia Birkholms motivverden er i første række landskaber og portrætter af børn. Penselføringen er heftig og impulsiv og farverne stærke. Hendes udgangspunkt er den danske land-skabstradition fra fynboerne og frem med dens tætte forhold til landet og vejret, som Birkholm søger at forene med et ekspressivt udtryk for den personlige oplevelses intensitet.
Pia Birkholm boede fra 1972 til 1981 i Frederikshavn, hvorefter hun og familien flyttede til Nørthorupgaard i Han Herred.

Lene Frederiksen
Til denne udstilling har jeg valgt papirarbejder monteret på aluminiumsplader. Teknikken har jeg taget op igen efter nogle års pause.
Inspirationen til værkerne er naturen, som gennem linjer og farvespil giver min egen fortolkning af det sete. Billederne sættes sammen med metaller – nogle fremstillet til formålet, mens andet er fundet undervejs.
De fleste af mine værker hedder: ”Fortid møder nutid”.
Inspiration er egne oplevelser. Jeg udleverer mig selv, men gør det noget?

Tilmeld dig vores Nyhedsbrev

Sponsorer:

spar_nord_small


cafe_staehr_logo_small


logo_vinsp


nordjyske_bank_small


Restaurant Empire