& Exlibrissamling

28. oktober til 20. december 2017

5 medlemmer af Det Kunstneriske Råd, Aalborg Kunstpavillon

Annette Falk Lund

I Danmark er jeg ikke født. Trods alt har jeg hjemme der. Der har jeg (slået) rod efter 24 år. Derfra min verden går.
Født og opvokset med DDR pass har jeg oplevet hvordan mit fædreland forsvandt. Halvdelen af mit liv har jeg levet og virket i Danmark. Et selvvalgt fædreland – meine zweite Heimat.
Jeg har også slået rod andet steds: drømmeland. Et land hvor alt kan ske. Et sted med godmodige feer og bøse onkler, med lumske stedmødre og legesyge driverter. Inspirationen derfra giver mig kraft og energi at være til som menneske.
Samfundet, familie, naturen – mit liv i Danmark, først 14 år i København og nu 10 år i Nordjylland – indebærer så meget stof, at den giver næring til drømmelands protagonister.

Kirsten Gitz-Johansen

Titlen på denne udstilling er “…derfra min verden går”, et citat fra anden linje i H.C. Andersens sang fra 1850 “ I Danmark er jeg født “. Titlen refererer til ethvert menneskes forhold til egen oprindelse og herkomst. Jeg har selv arbejdet med to temaer. Det ene er temaet ”Historier”. Jeg har fabuleret frit om mit kvindeliv, som måske på grund af årene er blevet lettere. Det handler om følelser og myter omsat til min egen billedverden. “Kvinder på jagt” er det andet tema. De billeder udtrykker voldsomhed og vrede, men også længsel efter alt det vi kvinder jager i en usikker verden: mænd, børn, tryghed, kærlighed, penge, skønhed, karriere, religion og åndelighed.

Birthe Markmann

“STAFFAGE” – “Indblik” – “Betonforlystelser”

Det danske landskab, vejret og de fine nuancer i farverne har altid udfordret og opfordret mig til at male.
En Historie fra Klitterne udkom i 1859 og er baseret på Jyllandsrejsen, hvor H. C. Andersen gjorde omhyggelige notater i rejsedagbogen med ”…haabet om mellem de jydske Klitter….at vinde Stemninger til én eller anden god Digtning”, for at vise læseren et stykke Danmark. – Et ”forraad af STAFFAGE” kalder B. S. Ingemann disse notater i et brev til HCA – og er nu titlen på mine nye malerier med inspiration fra bogen.
Andre motiver tager afsæt i mennesker omkring mig, miljøet, politik, kontrasten mellem kultur og natur. I en række malerier har jeg arbejdet med den indre dialog og dobbeltheden inspireret af eventyret Skyggen. Også byens udvikling med parker, grønne områder med Betonforlystelser og design er en interessant stof.

Lars Skovfoged

Lars Skovfoged er autodidakt maler. Han debuterede i 1995 på Kunst-nernes Sommerudstilling og har siden haft adskillige udstillinger rundt om i Danmark.
”Jeg har i mange år haft en konceptuel tilgang til mine malerier også denne gang, hvor temaet “…derfra min verden går” har udgangspunkt i naturoplevelser omkring Saltum. Lysets spil i naturen har længe optaget mig. Det være sig lyset i bølgerne og lyset ind imellem træerne.
Jeg har også ladet mig inspirere af to af H. C. Andersens eventyr Fyrtøjet og Nattergalen. Dog har jeg valgt ikke at lave en illustration, men givet mig selv en friere tilgang til de gamle eventyr.”

Lars Winther

Det naivistiske perspektiv i Lars Winthers malerier er ikke til at tage fejl af.  Perspektivløse byer ofte ved vand med skibe og mange biler. Hvor mennesker og dyr bevæger sig rundt på billedfladen ledsaget af grønne træer og blomster i solskin. Mange af malerierne har den indbyggede finurlighed, at de ofte kvadratiske og rektangulære billedformater kan ses fra alle fire sider. Der er med andre ord indbygget en slags matematisk kombinatorik i mange af malerierne. Farvepaletten er karakteristisk ved at indeholde store mængder af primærfarerne rød, gul, blå, ikke sjældent placeret på en sort baggrund. Huse er ligesom bilerne og skibene i sirlige kombinationer, hvor de geometriske figurer cirkel, kvadrat og rektangel udgør ordenselementerne i den ellers mangfoldige billedverden. Ofte ønsker Lars Winther at vise os verden fra en helt anden vinkel end vi traditionelt kender den. F. eks. en ko liggende på ryggen med alle fire patter strittende ud i luften, eller en palme set fra siden, eller en bil liggende på taget! Kendte fænomener kendt fra en uvant vinkel.  Hvorfor? Måske fordi vi skal forundres.  Vi skal aldrig blive trætte af livets gådefulde univers. Solen er altid gul, men ikke rund. I Lars Winther malerier er den firkantet, ligesom himlen med vatskyer på er skabt af to trapez`er og et rektangel. Er der noget mere flydende i universet end en himmel? Hvor begynder den? I Lars Winthers malerier har den en fast formel. Til forandring. Naivismen har floreret rundt omkring i Europa siden begyndelsen af 1900 tallet. Også hos Lars Winther er den karakteriseret ved fortælle- og farveglæde i et genkendeligt og detaljeret billedsprog.

Af Kunsthistoriker Maria Stensgård Poulsen

Tilmeld dig vores Nyhedsbrev

Sponsorer:

spar_nord_small


cafe_staehr_logo_small


logo_vinsp


nordjyske_bank_small


Restaurant Empire