& Exlibrissamling

26. august til 21. oktober 2017

Billedkunstnernes Forbund (BKF) Nordjylland på Frederikshavns Kunstmuseum

“NOVUS” er latin og betyder ny. I stedet for at lave en tematiseret medlemsudstilling, besluttede vi på vores generalforsamling i BKF Nord, at omdrejningspunktet for vores kommende udstilling skulle være helt nye arbejder.  “NOVUS” kan med andre ord komme til at bestå af ikke-færdige værker og visualiserede processer af en pågående undersøgelse side om side med stadig våde oliemalerier og for nylig støbte bronze skulpturer. Det er først når de 33 medvirkende kunstnere indleverer deres værker, at vi får deres respondering på udstillingens titel at se.
BKF Nord er en af regionerne i Billedkunstnernes Forbund (BKF), som er Danmarks faglige organisation for professionelle billedkunstnere med ca. 1.300 medlemmer. Forbundets hovedformål er at varetage billedkunstnernes faglige, økonomiske, sociale og juridiske interesser og fremme en så bred anvendelse af billedkunstneres arbejde som muligt. BKF Nord har 66 medlemmer. Følgende medlemmer er repræsenterede med mindst et værk:

Agnete Brittasius
50 års jubilæum i 2017. Jubilæumsudstilling i Bangsbo Botaniske Have fra 19. aug. – 10.sept. 2017.Har deltaget i mange udstillinger i ind- og udland i årenes løb. Udført en række udsmykninger på offentlige steder, offentlige bygninger og i kirker. Har modtaget flere priser, legater og udmærkelser i årenes løb.

Asbjørn K. Jensen
Farver fra havn
Siden barndommen har jeg ofte søgt mod havnen.
I Skagen, hvor jeg er opvokset, var farven på kutterne dengang domineret af ultramarin + hvidt. Det giver den karakteristiske lysende blå kølige farve med et skær af violet. I andre havnebyer er den blå mere grønlig og man har formodentlig brugt prøjsisk blå + hvidt. Siden kom stålkutterne til og man begyndte med helt andre farver, ja nærmest alle primærfarverne og sort og hvidt.
Farverne bliver slidte – saltvand, sollys, bølger. De skaller af, de ridses og de får skrab og metallet blottes og rusten angriber.
Den process medfører mange spændende farver, som jeg er inspireret af. Jeg zoomer ind, arbejder med stofligheden i farvelagene, komponerer et udsnit og billederne i oliefarve får et mere abstrakt udtryk.

Bent Axel Olesen
“At male lyset og skyggen ind i det figurlige landskab er for mig det primære focus. Byen ROM er her med det stærke lys og den varierede figurlighed af særlig interesse for mig”.

Bent Skytte-Rasmussen
Jeg udstiller 8 nye collager og en skulptur ”Mine små venner i Hjardemål Klit” fra 2001, inspireret herfra, her ude vest på tæt ved havet. Lidt hav sand/ sten og gamle østersskaller er efter vask og tørring limet på papir i en spontan rytme og danner udgangspunkt i det naturinspirerede udtryk. En glæde over naturen. Min Kaja (vores datter) og Randi (min kæreste), har efter jeg har været i gang, ”forurenet det alt for pæne æstetiske billede” og derefter har jeg arbejdet billederne færdig. Arbejder ellers mest med keramik, men mit værksted er under opbygning efter flytning til den gamle skole i Faddersbøl, tæt ved Ålvand klithede i Nationalpark Thy

Berit Jansson
Jeg arbejder med at skabe nye relationer mellem bearbejdet træ og grene,jord og blade.Noget fjernes,tilføjes,ombyttes eller genforbindes.

Bjørn Søndergaard
Det næste billede er altid mere spændende at gå i gang med end det nye, man lige har lavet.

Britta Madsen og Søren Gøttrup
Vi arbejder med glasobjekter, skulpturer og relieffer inde og udendørs udsmykninger teknik:  glas lag på lag, fused, ovnformet, emalieret og bemalet. Oftest er vores værker ganske almindelige kendte ting som vi ændre en smule, og hermed gør ubrugelige i forhold til deres oprindelige formål. Vores inspiration får vi tit i Supermarkeder på motorvejen og hvor vi ellers færdes.

Dolgora Haumøller Pedersen
TRÅDE et kunstprojekt om de venskaber og kulturtråde, der knyttes Jorden rund. “Projektet bygger på et kortvarigt venskab mellem to kvinder. Christine, født i Vesttyskland og bosat i Danmark, og Michiko, født og opvokset i Japan, mødes tilfældigt i den østtyske by Erfurt i 1987.  “Fortællingen om Christine og Michiko har inspireret billedkunstneren Dolgora Havmøller Pedersen, født og uddannet i Skt.Petersborg og bosat i Danmark, til det konceptuelle Gesamtkunstværk TRÅDE. I værket sammenvæves billedkunst, foto, video, performance, musik og kunsthåndværk med japanske, tyske, russiske og danske kulturtraditioner til en fortælling om møder, venskaber, udsyn og erindring på tværs af kultur – og i både et lokalt og et globalt perspektiv.” Anne Lie Stokbro, kunsthistoriker

Flemming Holm

Grethe Maurseth
Der er i Maurseths maleri et sværmerisk, og til tider surrealistisk, forsøg på at skildre vores menneskelige forbundenhed indbyrdes, til naturen, og til de bygninger vi opfører som værn og skjolde i den sammenhæng. Maurseths maleri er overordnet båret i en klassisk skandinavisk ekspressionistisk stil af klare og primære farvevalg, hvor rød, gul og blå træder i karakter.
Den figurative ekspressionisme, der lever i hendes maleri, er et prægnant norsk og dansk træk, som binder os den til den tyske ekspressionisme fra begyndelsen af det forrige århundrede. Maurseth formår i sine malerier at trække gåder, mysterier og fortællinger fra det norske urfjeld ind i denne kontekst. Der er samtidig et tvist i hendes maleri, som peger mod pop kunsten fra 60’erne, hvilket giver udtrykket en grad af ironi og uro.

Gudrun Heyn-Johnsen

Henrik Godsk
Henrik Godsks visuelle sprog fokuserer på fladen, geometriske felter og reducerede figurative motiver, der fungerer som ramme om geometriske elementer.

Inge Tranter
Foreign Bodies
In the field of medicine, a foreign body refers to an intruding object that is in the body of an organism but doesn’t belong there.
These images are the first in a series of performative and photographic collaboration between Inge Tranter, Patricia Sall Lam Toro and Gabriel Tranter.

Jette Wistoft Noyes
De levende hegns ukuelige skrøbelighed – malerierne i denne serie er inspireret af mit arbejde tidligere i år med litografi på papir. Farvernes mulighed for dybde og transparens sammen med papirets hvidhed og stoflighed.
Temaet har udgangspunkt i guldalderens natursyn sat op imod, hvordan man kan opleve det i dag.

Karin Waldhausen
I maleriet er jeg optaget af det nære og detaljen. Malerierne er konceptuelle i den forstand at de altid refererer til sproget, videnskaberne eller historien. Jeg arbejder med farven og rytmen på billedfladen. Ofte er billederne figurative.

Karina Meedom
“Det kan synes paradoksalt at tale om spontanitet i forbindelse med en så langsommelig arbejdsproces som broderi, og alligevel giver det mening i Karina Meedoms tilfælde. Hun arbejde stort set uden forlæg og tegner aldrig sine mønstre op på forhånd”  Anne Lie Stokbro.

Karsten Hallberg

Kirsten Brøndum
Selvom motiverne er genkendelige, er målet ikke genkendeligheden. Det sete er blot afsæt for undersøgelser af rum, flade og farve.
“I Kirsten Brøndums landskaber erstatter farveforløb og linjer den traditionelle rumillusion, og motivet breder sig tydeligt op ad på fladen frem for ind ad i et fiktivt billedrum. Fornemmelsen af nær og fjern ophæves af og til i spejlinger af enkelte elementer, og den ensartede penselskrift over hele billedfladen understrejer flade frem for rum og pointerer, som et modernistisk værk skal, at det malede er selve værkets kerne.”
Anne Lie Stokbro, kunsthistoriker

Laila Stenderup & Mogens Larsen Stenderup
Oprindelse. At noget opstår. At noget forgår.
Når noget slutter, er der mulighed for, at noget nyt kan opstå.
Hvornår slutter noget? Hvad får det til at slutte? En be-slutning?
At sætte spor kan være en begyndelse … for form … og den skabende kunst.

Leif Lemmiche
Når han traver langs Limfjorden, i de norske fjelde eller i Baltikums dybe skove, er akvarelfarverne og -blokken altid med. Naturindtrykkene fastholdes i skitseform og lagres som et forråd til brug for det senere arbejde i atelieret. Sådan har det været, siden Lemmiche som stor dreng fandt sine motiver omkring fødebyen Esbjerg, og sådan vil det sikkert fortsætte, så længe kunstneren kan finde inspiration i landskabet.
At kalde Leif Lemmiche for landskabsmaler vil imidlertid være forkert. Titler som ”Mosebrand”, ”Brændt jord” og ”Før havet” leder tankerne hen på det landskabelige, men naturoplevelserne er blot igangsættende for dét, hans kunst egentlig er.

Martin Sloth
Udstillinger:K.P 1968, 1971, 1972, 1973 og 1974 K.E 1971, 1973 og 1977 Aarhus Kunstbygning ”Aspekter”, Nikolaj Kirke ”Det lille format”, Metropol Hjørring 2009 ”fælles B.K.F nord”, Kastel Thisted ”NU-Lys”, Strandgården Tranum, Galleri Rubin og Magnussen separat udstilling. Kunstforeninger: Vejle, Horsens, Odder, Frederikshavn og Skive. SOLGT TIL Statens Kunstfond og Vendsyssel Kunstmuseum MEDLEM AF Billedkunstnernes Forbund  LITTERATUR Weilbachs Kunstnerleksikon, Nordjysk kunst NU.

Mette Elimar Jensen
Grenenes rytmer forandrer sig i takt med at solens vandring. Et splitsekund af mørke og lys. Grønne øjeblikke i en uendelighed.

Mette Rix
LINOPRINT på SILKE, ” What a Wonderful World ” Et linoleumssnit overført på Silke… Roser & Torne …

Ninne Nielsen
Jeg har i mit arbejde ofte været optaget af blomster i stort format. Et andet arbejdsområde er opstillinger af dagligdagsting, men stiliseret ned til enkle komponerede rene flader.

Ove Bering
Grafikken har siden 70-erne været min mest benyttede måde at udtrykke mig på. Mit bidrag til udstillingen her er en række tryk fra meget tynde plader samt eksempler på arbejdet med nye materialer.

Per Børge Maltesen

Per Kragh Møller
Jeg arbejder i øjeblikket med processen i maleriet, hvor jeg prøver atnskabe plads til at give vilkårlige tilfældigheder et råderum til det uventede.

Pia Birkholm

Pia Skogberg
“Herfra hvor jeg står, kan Jeg Se”. Et on-going projekt, der visualiserer tidslighed og tilstand vha. personlige referencer.

Søren Friis
Min baggrund som arkitekt fornægter sig ikke. Mine skulpturer er ofte byggede af sammenføjede elementer. Formsproget knytter sig til det konstruktive og det maskinæstetiske.

Thurit Sørensen

Tilmeld dig vores Nyhedsbrev

Sponsorer:

spar_nord_small


cafe_staehr_logo_small


logo_vinsp


nordjyske_bank_small


Restaurant Empire