& Exlibrissamling

14. januar til 4. marts 2017

labuhn-3i1

Leo Bednarik, SK – Karl Georg Hirsch, D – Rolf Fleischmann, D – Sascha v. Hagemeister, RUS

Siden begyndelsen af 80erne, det vil sige i godt 35 år, har vi samlet på exlibris. Vi – det er et lægeægtepar med 2 børn, som i mellemtiden også er blevet læger.
Beskæftigelsen med exlibris er hos os meget reguleret. Jeg, ægtemanden, beskæftiger mig med selve samlingen, mens min hustru følger mine aktiviteter med interesse og velvilje. Når vi er til møder, indtager hun rollen som en kvalificeret assistent, som finder de exlibris i de forskellige kufferter, som jeg er ved at bytte. Denne hjælp er der mange samlere der misunder mig! Ellers er min hustru ansvarlig for de praktiske ting i huset og elsker frem for alt sin have. I de senere år har hun opdaget kærligheden til fotografiet, der efterfølgende bliver PC bearbejdet under udnyttelse af de digitale muligheder for billedoptimering.
I begyndelsen af 80erne, som nævnt ovenfor, besøgte vi en bekendt fra Balaton i Szombethely. Den ungarske exlibrissamler viste os arbejder af Bela Stettner, Mihaly Gacsi og Antanas Kmiliauskas. Indtil da havde jeg kun samlet på ’fri grafik’ i stort format, men nu blev jeg lokket af fordelene af kleingrafikken. At kunne øge samlingen ret hurtigt gennem bytte, gjorde ikke sagen mindre interessant.
Min særlige interesse gælder den græske og romerske mytologi. Med temaet ’Paris’ dom har jeg gennem årene opbygget en omfangsrig samling, og i 2015 viste jeg i Winckelmann-Museet Stendal 115 exlibris og 79 frie grafiske arbejder, der blev ledsaget af et katalog fra forlaget Franz Philipp Rutzen.
Endvidere bestræber jeg mig på, at udbrede kendskab til exlibriskunstnere fra DDR. Til dette formål har jeg publiceret en række artikler i tyske og europæiske exlibristidsskrifter og årbøger. Således har jeg skrevet om kunstnere som Egbert Herfurth, Hans Ticha, Barbara Lechner, Gerhard Stauf, Rolf Münzer, Detlef Olchewski og Horst Hille.
Min særlige hyldest gælder den tyske træsnitkunstner Karl-Georg Hirsch. Det der imponerer mig, er hans klare og entydige stillingtagen til her og nu, udtrykt i en fremragende grafisk teknik. Han har skabt et omfangsrigt illustrativt værk, som jeg med ganske få undtagelser har optaget i min samling. Det er ganske selvfølgeligt, at kunstneren har skabt en række exlibris til familien Labuhn.
Således er der i løbet af årene skabt en ganske omfangsrig samling, som vi gerne benytter til at arrangere og understøtte udstillinger.

Tilmeld dig vores Nyhedsbrev

Sponsorer:

spar_nord_small


cafe_staehr_logo_small


logo_vinsp


nordjyske_bank_small


Restaurant Empire