& Exlibrissamling

16. januar til 5. marts 2016

Søren Krag fra Det Jyske Kunstakademi, Katti Pärkson-Kull og Sara Plinius fra Det Fynske Kunstakademi og Radmila Jovovic Det Kongelige Danske Kunstakademi.

 

hjemmeside_SK

Søren Krag

Bor i Århus og arbejder indenfor et bredt spektrum af kunstneriske udtryksformer; billede, lyd, film, installation og performance med et specielt fokus på ”lo-fi” elektroniske og digitale værktøjer.
”Jeg interesserer mig bl.a. for oldtids- og middelalderkunst og hvordan man med moderne værktøjer kan applicere dennes grandiositet og ornamentik i skabelsen nutidskunst. I mit arbejde udforsker jeg de mangfoldige muligheder for virkeliggørelse, som eksisterer i oversættelsen fra digitalt forlæg til fysisk materiale, bl.a. i form af billedrørsfjernsyn, tapeter, print på forskellige overflader og vævning.”

 

hjemmeside_KPK

Katti Pärkson-Kull

False Principles (Flora)
Jeg udstiller værket “Flora” fra serien False Principles. Værket består af 12 flamingostukplader, (delvis) farvet med gul akrylmaling. Afgangsværkerne “Spring” og “Natura” er af samme serie – navnene er de navne, de brugte flamingostukplader oprindelig havde fra fabrikanten.
Projekttitlen False Principles er inspireret af udstillingen False Principles of Design, der fandt sted i London, i Museum of Ornamental Design i 1852. Udstillingen var ment som en samling af “dårlig design” og “forkerte mønstre” og bestod af eksempler på samme – mest i form af forskellige væg-tapeter og (hjemme)tekstiler – alle sammen industrielt fabrikerede. Paradoksalt havde mange af de tapeter, som her blev udstillet som “dårlig design”, også været udstillet året inden på den første verdensudstilling (The Great Exhibition i 1851) – som eksempler på den fantastiske nye industrielle produktion.
Bag mit værk står et spørgsmål om former i hverdagen, en undersøgelse af visuel banalitet.
Flamingostuplader til dekoration af vægge og lofter er ment som en billig alternativ til gipsstuk. De kan købes i gør-det-selv markeder. Materialet ekspanderet polystyren udgør en miljøbelastning, pga. de mængder af olie der bliver brugt for at producere den, men mere synligt også i form af affald i naturen. Samtidig bruger disse plader naturmotiver som ornamentik.
At jeg har farvet et antal plader i hånden, er et forsøg på at nærme mig, dette for mig, uforståelige objekt – en gåde både i dets materiale og i form/ornamentik.
Processen at farve pladerne omhyggeligt og detaljeret er yderst tids- og opmærksomhedskravende. Da jeg synes pladen, som udgangspunkt var så mærkeligt et objekt, kunne jeg ikke se en anden måde at komme nærmere ind på dem, end bare at være sammen med dem over tid, og ved at give deres detaljerede former så stor opmærksomhed som jeg kunne ved at farve dem og omhyggeligt følge deres mønstre – en proces man måske kan sammenligne med når arkæologer forsigtigt renser gamle genstande.  Det kan ikke rigtigt siges, om jeg opnåede en større indblik i de masseproducerede plader – derfor kan det nok beskrives som en absurd proces. Ved at fokusere på pladerne i så høj grad og over så lang tid, og ved at sætte synlige spor af denne undersøgelse og tilstedeværelse på pladerne i form af blyantstreg med farve, håber jeg alligevel, at beskueren ligeledes ville bruge mere tid på at fokusere mere detaljeret på denne banale masseproducerede hverdags-form, og måske bruge den som et punkt for refleksion over vores dagligdags materialitet anno 2016.

 

hjemmeside_SP

Sara Plinius

Bor og arbejder i København og Sandvig.
Uddannet fra Det Fynske Kunstakademi i 2015.
Gennem en undersøgelse af sprog og tegn beskæftiger Sara Plinius sig med emnerne trauma, tid, hukommelse og hierarki.

Casual and Restless
I sommers pakkede jeg et værk sammen, der handlede om trauma. I sommers var jeg på ferie i Athen, imens landet var tæt på bankerot. I Athen besøgte jeg museer med afhuggede kroppe. I sommers pakkede jeg min lejlighed sammen og flyttede til en ø.  Senere på året, da det begyndte at blive mørkt, læste jeg Gilles Deleuzes Proust og tegnene og Ludwig Wittgensteins Bemærkninger om Farverne.
“For her (når jeg fx betragter farverne) drejer det sig først og fremmest kun om en manglende evne til at bringe en eller anden slags orden i begreberne. Vi står bare der, ligesom oksen foran den nymalede stalddør” (Wittgenstein).
Jeg havde en fejlkommunikation med nogle solsorte. Jeg fik oplevelsen af at være en skal uden evne til at kommunikere. Samme dag hang jeg et gammelt billede op på min opslagstavle. På billedet ses en ræv, der bevæger sig væk fra kameraet og væk fra den person, som tog billedet. Jeg kan ikke huske, hvem der tog billedet.

 

hjemmeside_RJ

Radmila Jovovic

Det område i kunsten som jeg beskæftiger mig med er maleri, tegning og skulptur. Jeg har i flere år eksperimenteret med maleriet hvor jeg har prøvet at begrænse mit valg af materialer, jeg bruger til mit maleri (som farve, ramme, at grunde lærred, osv.). Gennem mine malerier har jeg undersøgt billedrums dannelse f.eks. perspektiv, og med tiden har malerfladen udvidet sig ind i det fysiske rum. Med nogle værker har jeg – på et miskrospisk niveau- kommet tæt på malerlærred og destrueret det og sammensat det igen. Jeg har valgt, at det, der som regel er baggrunden i maleriet, skal være forgrunden og så danne motiv af den.
Jeg er kommet fra en malerbaggrund, og i de skulpturer jeg laver nu, håber jeg, at den baggrund kan ses og mærkes. Ikke kun gennem valg af materialer, men også mht. form og motiv.

Tilmeld dig vores Nyhedsbrev

Sponsorer:

spar_nord_small


cafe_staehr_logo_small


logo_vinsp


nordjyske_bank_small


Restaurant Empire