& Exlibrissamling

16. januar til 5. marts 2016

Lars-Brorson-Fich-2i1

Lars Brorson Fich bor lidt nord for Aalborg, i Vodskov. Han er arkitekt af uddannelse og har arbejdet som sådan 24 år, og er medlem af Kunstersamfundets arkiteursektion.
I 2008 skiftede han karriere og blev ansat på Aalborg Universitet som forsker og underviser. I 2014 forsvarede han en Ph.d. om hvordan oplevelsen af arkitektur kan have ind-flydelse på helbredet, og han forsker nu i hvordan det arkitektoniske rum kan påvirke os både fysisk og psykisk.
”Som fotograf interesserer jeg mig for forholdet mellem beskueren og billedet.  Hvem og hvad er det der opfylder rummet mellem billede og beskuer – er det billedet eller er det i virkeligheden beskueren, eller er der tale om at der i oplevelsen af billedet opstår en balance mellem beskuer og billede der afhænger af begge parter? Er billedet i virke-ligheden en slags spejl? Jeg bruger landskabet som ud-gangspunkt for denne undersøgelse, fordi jeg ofte har op-levet det paradoks, at den mest intense følelse af at være til stede i landskabsrummet er forbundet med det man umid-delbart vil karakteriserer som de mest karakterløse landskaber, det tomme, åbne landskab.”

Tilmeld dig vores Nyhedsbrev

Sponsorer:

spar_nord_small


cafe_staehr_logo_small


logo_vinsp


nordjyske_bank_small


Restaurant Empire