& Exlibrissamling
  1. august til 17. oktober 2015

4i1

Bag spejlet

Spejlet som genstand har eksisteret i mere end 1000 år. Tanken om at leve uden spejle er måske befriende, men også sært foruroligende.
Dyr er, med få undtagelser, ude af stand til at genkende sig selv i et spejl og syntes således at tro, at det er et andet dyr, de betragter, modsat os mennesker.
Vi ikke bare genkender os selv men går videre. Selv om det er en spejlvendt udgave af os selv, bruger vi ofte spejlet til at søge en dybere sandhed.
Spejlet bliver således brugt som symbol på den ene side på dyden selvindsigt, men på den anden side også lasten forfængelighed. Har man selvindsigt, ser man sig selv nøgternt som man er, mens en narcissist jo netop er kendetegnet ved at være forelsket i sit eget spejlbillede.
Det kan ikke undre, for et andet punkt, hvor vi adskiller os fra dyr, er vores evne til at tvivle, stille spørgsmål og opbygge forestillinger og skildre vores virkelighed gennem fortællinger.
Og ser man bort fra de narcissistiske og spejlfyldte 80ere, er et spejl afgrænset fra omgivelserne af en tydelig og dekoreret ramme, som vil vi være helt sikre på, at adskille virkeligheden og den fortælling, vi projicerer ind i spejlet.
Film, litteratur og anden kunst stopper ikke foran spejlet, for spejlet er kun begyndelsen.
Spejlet er som et ormehul med indgang til andre, parallelle verderner, hvor de regler og naturlove, der gælder foran spejlet er ophævet.
Bag spejlet kan findes det uendelige univers, hvor man langt, langt borte aner universets oprindelse og ser fragmenter af alt hvad der siden er sket.
Bag spejlet optræder drømmeagtige og eventyrlige verdener, hvor dyr, der jo end ikke genkender sig selv i et spejl, optræder side om side med mennesker, som talende og tænkende væsener.
Bag spejlet kan man opsøge kampen mellem godt og ondt, og hvis man taber fordømmes til at blive bag spejlet til evig tid.
Bag spejlet er et univers, hvor tid og sted ophæves, og hvor den indre verden møder den ydre.
Foran, men ikke mindst bag spejlet, bliver hermed symbol på det modsætningsforhold, der ligger i menneskets behov for at udforske og finde en lige vej – at finde sig selv – og trangen til at se bagved og finde en større eller dybere mening.
Bag spejlet gives der svar – eller gør der? Refleksion betyder som bekendt både tilbagekastning og eftertanke.

Tilmeld dig vores Nyhedsbrev

Sponsorer:

spar_nord_small


cafe_staehr_logo_small


logo_vinsp


nordjyske_bank_small


Restaurant Empire