& Exlibrissamling

20. juni til 15. august 2015

aschenbach-4i1

Samler-ægteparret Aschenbach har delt opbygningen af deres kunstsamling: Rosemarie samler exlibris og Gerald ’fri’ grafik. Der findes exlibris til dem begge, men også med begges navne.
Lothar Lang skriver i sit værk  Der Graphiksammler, der udkom på Henschelverlag Berlin i 1979 ’Samlerens fornøjelse og nytte’, at samle, hører til en af de ældste menneskelige egenskaber. ’Tilskyndelse til at samle er trangen efter erkendelse, lyst til at opdage noget, viljen til en skabende selvbeskæftigelse og selvrealisering uden for det livsnødvendige – og selvopholdende arbejde, glæden over at skabe orden og sammenhæng samt følelsen af lykke, som skabes af en åndelig udvikling og perfektionering’.
Samlere er ikke komiske særlinge, dog ofte lidt ældre, er heller ikke excentrisk, indesluttet eller antikveret. Samlere har en selskabelig nytteværdi, fordi de gennem deres individuelle aktiviteter sikrer værdifulde genstande, som også kan tjene videnskabelige formål. At samle må aldrig kun handle om at ’sammenskrabe’ og ’ophobe’ gods. Ser man for meget på den materielle værdi, formindsker man hensigten med at samle.
Under mit studium fik jeg glæde af forelæsninger i kunsthistorie og hyppige konsultationer i et kunstmuseum i nærheden. Starten på jobbet og familien levnede kun lidt tid til denne verden. Derfor begyndte jeg at anskaffe bøger og da min mand var medlem af Pirckheimer-Gesellschaft fik jeg på møderne meget at vide om skønhed og værdi af bøger. Så blev der skabt viden om papir, indbinding, typografi og illustration og der blev skabt kendskab til grafikkens verden, bl.a. arbejder af Oswin Volkamer. Tidsskriftet Wochenpost med et specielt kulturelt indhold tilbød originalgrafik i limiterede oplag til fornuftige priser. Jeg forsøgte at købe, hvilket ikke altid var let, da der var tale om grafik af kendte kunstnere i DDR. På dette tidspunkt blev der købt meget grafisk kunst. Optakten til min samleraktivitet var en udstilling i anledning af den internationale exlibris kongres 1984 i Weimar. Fra dette tidspunkt øgedes kontakten til samlere og kunstnere, antikvariater og gallerier.
Efter kort tid blev også jeg ramt af samlerens problem: hvad skal jeg samle på, hvordan skal samlingen opbygges, hvor og hvordan skulle den opbevares? Ligeledes blev det nødvendigt med et budget og der måtte derfor sættes prioriteter. Jeg besluttede mig til nutidens kunstnere – uden andre begrænsninger end min egen dømmekraft. Samlingen er opbygget efter lande, kunstnere og deres teknik. Dybtryk er i passepartout, anden grafik på specielt karton. I 1989 anmodede vi Gerhard Tag om at skabe et exlibris med initialer, udført i offset, da det skulle bruges som et ejer mærke.
I mellemtiden var der opstået en livlig brevveksling med samlere fra hele Europa. Kontaktadresserne fik vi via Erhard Zierold – exlibris skaberen fra Zwickau. På dette tidspunkt var det en fornøjelse at bytte per brev, ligegyldigt, om det fra Øst eller Vest. Intet brev gik tabt eller blev censureret og portoen var til at betale.
Feige, Wojcik, Lechner, Zierold, Novák, Bofinger, Hammermann, Wolk, Marik skabte de næste exlibris.
1980 skrev Helmut Arndt – Nu er det so vidt, nu kan De blive medlem af DEG (det tyske exlibris selskab)! Hvilket jeg også gjorde, idet jeg benyttede mit ’velkomstbeløb’ (i forbindelse med genforeningen). 1991 blev jeg hilst meget venligt velkommen på årsmødet i Gütersloh blandt mange erfarne samlere. På dette tidspunkt var det tid til diskussioner og samtaler, hvilket blev flittigt brugt, fordi der nu var mulighed for at møde mange af de mennesker, som jeg havde haft brevkontakt med.
Med den voksende samling begyndte også udstillingsaktiviteten forskellige steder: hjemstavnsmuseet, Sparekassen, Børnebiblioteket, Rådhuset, erotica i Galerie-Café Zwickau eller skiftende udstillinger i en tandlægeklinik.
Når jeg planlagde at anskaffe et nyt exlibris, ville jeg kende kunstneren personligt, for at lære om hans stærke og svage sider. Allerede ved beslutning om, hvilket motiv det skulle være, afgjorde jeg teknikken. Således havde jeg en forestilling om, hvilken kunstner ’passede’ til hvilket motiv for at opnå en optimal løsning.
1999 hjalp vi Christoph Zeckai i forbindelse med DEG årsmødet i byen Aschau. Et absolut højdepunkt var mødet 2006 i Zwickau, hvor vi sammen med Regina og Manfred Franke i en hel måned udstillede 550 exlibris fra Europa og Asien i Galerie des Kunstvereins.

Tilmeld dig vores Nyhedsbrev

Sponsorer:

spar_nord_small


cafe_staehr_logo_small


logo_vinsp


nordjyske_bank_small


Restaurant Empire