& Exlibrissamling

29. juni til 17. august 2013

Sommeren over viser Frederikshavn Kunstmuseum en spændende nyophængning fra museets samlinger.

Udstillingen omfatter oliemalerier, akvareller, grafik, tegning og skulptur af Karl Bovin, Eyvind Karup Nielsen, Elisabeth Schou, Erik skjoldborg, Pia Birkholm, Poul Sørensen, Ingeborg Tvede og Paul Erland.

For første gang vises bredden i den samling, som museet, trods beskedne midler, har formået at opbygge.

Karl Bovin (1907-1985)

Karl Bovin er født og opvokset i Frederikshavn, men flyttede senere til Fårevejle Ås, hvor han bosatte sig permanent. Bovin har rejst i en stor del af Europa og deltog i perioden 1956-65 i P.V.Globs arkæologiske ekspeditioner til mellemøsten. Karl Bovin var i 1932 medstifter af kunstnersammenslutningen Corner og desuden en markant kunstnerpersonlighed i gruppen af Odsherredmalere.

Eyvind Karup Nielsen (1920-1988)

Eyvind Karup Nielsen boede og arbejdede hele sit liv i Frederikshavn.

Fra et naturalistisk udgangspunkt udviklede han sin stil hen mod et stadig mere temperamentsfuldt, ekspressionistisk formsprog. I sine bestræbelser på at skildre psykologiske tilstande blev motivet for så vidt underordnet, og Karup Nielsens motiver er da også hentet i det helt nære: Selvportrættet, familien, en hånd, brugte malertuber og blomster.

Elisabeth Schou (1893-1949)

Boede på gården Stenhaven vest for Frederikshavn hele sit liv, bortset fra 3 vintre hvor hun modtog undervisning hos Viggo Brandt i København.

Trods et sikkert talent gjorde Schou ikke meget for at slå igennem som maler. Efter at have udstillet på Charlottenborg Forårsudstilling 2 gange (i 1931 og 32) trak hun sig tilbage. Hun fortsatte dog med at male, og var der ikke lærred at skaffe, malede hun på pap, masonit eller op og ned ad dørkarmene.

Erik Skjoldborg (1940-1997)

Erik Skjoldborg har gennem alle sine år som kunstner været energisk og eksperimenterende og har efterladt sig en omfattende produktion inden for flere genrer. De første år arbejdede han især med maleri og grafik, men udførte også værker i blandede materialer. Erik Skjoldborg havde mange udsmykningsopgaver, som han løste på vidt forskellig måde, både abstrakt og figurativt, i maleri, skulptur, som farvesætning og med brug af mange slags materialer, træ, jern, oliemaleri, keramiske fliser, papir etc. Skjoldborg brugte rene, klare farver, ofte blå, hans motivverden var præget af fugle, fisk, hav og frodige kvinder.

Pia Birkholm (1945)

Pia Birkholms motivverden er i første række landskaber og portrætter af børn. Penselføringen er heftig og impulsiv og farverne stærke. Hendes udgangspunkt er den danske landskabstradition fra fynboerne og frem med dens tætte forhold til landet og vejret, som Birkholm søger at forene med et ekspressivt udtryk for den personlige oplevelses intensitet.

Poul Sørensen (1931)

Poul Sørensen er vokset op i Bangsbostrand neden for de store bakker syd for Frederikshavn, og stedet, som tidligere har fristet malere, har sat sit præg på hans kunst. Den stenede strand og det lave vand i bugten med dynger af tang, skaldyr, vækster er tilbagevendende motiver i både hans malerier og grafik. Også de menneskeskabte miljøer, byens huse og tage, havnens skure og sære former fra Stenhaven får i hans billeder et eget liv. Mens Sørensens tidligste malerier er udført i en enkel, afdæmpet jordfarveskala med en stram billedkomposition, er hans senere arbejder mere ekspressive i form og farve. Sørensens grafik er stærk og enkel med præg af det bedste i traditionen fra Povl Christensen og Aksel Jørgensen.

Ingeborg Tvede (1870-1942)

Ingeborg Tvede voksede op i Frederikshavn i en stor, velstående apotekerfamilie og fik, sideløbende med en borgerlig uddannelse, mulighed for at udvikle sit kunstneriske talent. Mest karakteristisk er hendes bybilleder, skildringer af Nyhavn og partier fra Christianshavn, hvor huse, kanaler og skibe er gengivet med sikker sans for form og rum, ofte vinterbilleder med sneklædte tage og rødbrun himmel. Som 1920rnes mørkemalere, valgte Tvede en enkel, til tider dyster farveskala. Om sommeren skildrede hun det skiftende vejr over Kattegat, de store bakker og landskabet bag Bangsbostrand, hvor hun omgikkes stedets kunstnere og blev en opmuntrende vejleder for de yngre, f.eks. Karl og Sven Bovin.

Paul Erland (1937)

Poul Erland er uddannet inden for smedehåndværket, men siden 1974 har han helliget sig arbejdet som billedhugger. Først og fremmest har han hugget i granit: Dyr, fugle, fantasifigurer og portrætter. Til gågaden i Frederikshavn har han udført en lang række steler med hver sin dyrefigur indarbejdet i stenen. Ifølge Erland bør granitfigurer ikke blive for realistiske, men bevare et fabulerende præg, der kan give anledning til forskellige tolkninger. Adskillige rejser til Italien og Frankrig har givet mulighed for studier af etruskerkunst og den romanske kunst, hvis stilistiske udtryk har inspireret ham. Men han er også stærkt inspireret af de svenske klipperistninger med deres kraftige konturlinjer. I de senere år har Paul Erland også arbejdet med bronzestøbning i eget værksted.

karup_3i1

schou_3i1

es_pb_ps_it_pe_5i1

Tilmeld dig vores Nyhedsbrev

Sponsorer:

spar_nord_small


cafe_staehr_logo_small


logo_vinsp


nordjyske_bank_small


Restaurant Empire