& Exlibrissamling

20. august til 2. oktober 2011

Kunstnergruppen FuFo: Jørgen Steinicke, Lars Bang, Sigrun Gunnarsdóttir, Bjørn Eriksen, Carsten Frank

FuFo er først og fremmest fællesskab, og glæden ved et fælles projekt.

Ofte er det en meget ensom “kamp” at være kunstner, så sammenkomsterne i kunstgruppen er en kærkommen mulighed for at samtale og ikke mindst for at modtage og give konstruktiv kritik. Netop kritikken er ofte hård og uindpakket – på en gang sårende og opbyggelig!

Kunstgruppen er særegen ved, at ingen kunstner går solo eller egne veje – det er ikke vores metier. Gruppens fundament er et historisk kunstsyn, hvor ethvert tiltag til nyt, moderne og tidstypisk maleri, tager sit afsæt et sted i den europæiske kulturhistorie. Det er ofte en enorm kunstnerisk udfordring, og ikke alle tiltag falder lige heldigt ud. Men selv mindre vellykkede værker, kan ind i mellem af andre vigtige årsager, slippe igennem gruppens fællescensur. Det er befriende, al den stund at ingen er perfekte, og at det perfekte i reglen er kedsommeligt.

FuFo´s mentor, kunsthistoriker og historiker Leo Tandrup, forlanger derimod engagement, fordybelse og indlevelse fra samtlige gruppens kunstnere. Kendskab og viden til historien og tidligere store kunstnere, er iflg. Leo Tandrup nærmest en forudsætning for, at kunne lykkedes med en brugbar moderne kunst. Vores tid er præget af alt for meget “lirum larum” kunst, som ikke har rod i noget som helst andet end den moderne kunstners egen tid, med stor fokus på egoisme, enegang, penge og magt.

Når det er sagt, er vi i gruppen, naturligvis selvstændige nutidige kunstnere, med hver vores kunstneriske løbebane og udtryk. Det skal vi have lov til at værne om. Ikke bare pr. definition, men fordi det er nødvendigt, og dermed giver styrke og mangfoldighed.

I mere end 2 år har gruppen arbejdet med Shakespeares skuespil “Hamlet”. Dette 15. hundredtals drama, er vel evig aktuelt, og de efterhånden mange værker fra gruppen, vidner om dramatisk indlevelse og nærvær. Vi ser frem til at præsentere det nye projekt, tænkt som en bogudgivelse med Shakespeares skuespil, gennemillustreret af os som kunstnere og kommenteret og opdateret af Leo Tandrup. Endelig ville det være en drøm at sætte udstillingen op på Kronborg.

to-mennesker4i1a

to-mennesker4i1

Tilmeld dig vores Nyhedsbrev

Sponsorer:

spar_nord_small


cafe_staehr_logo_small


logo_vinsp


nordjyske_bank_small


Restaurant Empire