& Exlibrissamling

9. oktober til 21. november 2010

De fleste af Lars Ly’s malerier, collager, tegninger og keramiske arbejder, fra 1980’erne og til i dag, handler om mennesket, individet, kvinde som mand i et gådefuldt, glødende og mytisk landskab.

Forbrugersamfundets efterladenskaber, klassiske historiske monumenter eller græssende køer indgår ofte i værkerne, som næsten ”rituelle” tegn over menneskets civilisationshistorie. Individets sårbare og udsatte position er en kontinuerlig eksistentiel figur i Ly’s arbejder, hvor menneskekroppen ikke blot ses som sansende, men også som et meningsfuldt fænomen, der forbinder mennesket med verden og det Ly selv kalder Evigheden.

ly_3i1

Tilmeld dig vores Nyhedsbrev

Sponsorer:

spar_nord_small


cafe_staehr_logo_small


logo_vinsp


nordjyske_bank_small


Restaurant Empire