& Exlibrissamling

30. oktober til 30. november 2009

Udstilling i foyeren ved Frederikshavn Kunstmuseum & Exlibrissamling

Indenfor ’exlibrisets verden’ hersker den normale opfattelse, at der ikke er loft over, hvilke motiver der finder anvendelse: litteratur, mytologi, historie, kunst og teater, musik, skak, dyr og planter, topografi, geografi, – man kan blive ved!

Dansk Exlibris Selskabs efterhånden mangeårige kasserer Helge Larsen ville ikke sprede sig over for meget og var heller ikke indstillet på at blive ’storsamler’.

Igennem mange år har han samlet på gyngeheste og har i dag en relativ stor samling.

Det var derfor nærliggende, at få kunstnere til at lave exlibris med gyngehestemotiv. Når Helge Larsen udtrykte sit ønske overfor den enkelte kunstner, var det ofte med megen skepsis, vedkommende lod sig overtale til at frembringe nogle udkast. Efter nogle skitser og samtaler syntes kunstneren alligevel, at det var en udfordrende opgave. Et udvalg af disse exlibrismotiver vises på denne udstilling sammen med et udvalg af Helge Larsens samling af gyngeheste.

Det var dog ikke kun kunstnerne, der (til dels) var skeptiske ved at påtage sig en sådan opgave, også mange samlere udtrykte i starten forbløffelse over valget af en gyngehest. På den anden side er det jo ikke alle samlere, der lægger vægt på et bestemt motiv, – de er ofte mere interesseret i at komplettere de kunstnere, de samler på.

Som denne udstilling vil vise, er der lige så mange måder at gå til angreb på emnet på, som der er kunstnere til. Det samme gælder den grafiske teknik: fra en enkel tegning (Xago) til en kompliceret farveradering (Patricia Nik Dad, Regina Franke, Elena Kisseleva).

Måden at gengive gyngehesten afspejler også kunstnernes holdning til temaet, – i mange tilfælde spiller det barnlige sind en stor rolle.

Fælles for samtlige exlibris er, at Helge Larsen har haft personlige samtaler med de respektive kunstnere og stort alle arbejder er skabt på grundlaget af skitser, i flere tilfælde også udkast i flere omgange. Nogle af disse forarbejder vises også på udstillingen.

Fra Helge Larsens samlinger vises også 40 gyngeheste i mange forskellige materialer, størrelser og udformninger.

 

 

Tilmeld dig vores Nyhedsbrev

Sponsorer:

spar_nord_small


cafe_staehr_logo_small


logo_vinsp


nordjyske_bank_small


Restaurant Empire