& Exlibrissamling

Tidligere udstillinger

28. oktober til 20. december 2017

5 medlemmer af Det Kunstneriske Råd, Aalborg Kunstpavillon

Annette Falk Lund

I Danmark er jeg ikke født. Trods alt har jeg hjemme der. Der har jeg (slået) rod efter 24 år. Derfra min verden går.
Født og opvokset med DDR pass har jeg oplevet hvordan mit fædreland forsvandt. Halvdelen af mit liv har jeg levet og virket i Danmark. Et selvvalgt fædreland – meine zweite Heimat.
Jeg har også slået rod andet steds: drømmeland. Et land hvor alt kan ske. Et sted med godmodige feer og bøse onkler, med lumske stedmødre og legesyge driverter. Inspirationen derfra giver mig kraft og energi at være til som menneske.
Samfundet, familie, naturen – mit liv i Danmark, først 14 år i København og nu 10 år i Nordjylland – indebærer så meget stof, at den giver næring til drømmelands protagonister.

Kirsten Gitz-Johansen

Titlen på denne udstilling er “…derfra min verden går”, et citat fra anden linje i H.C. Andersens sang fra 1850 “ I Danmark er jeg født “. Titlen refererer til ethvert menneskes forhold til egen oprindelse og herkomst. Jeg har selv arbejdet med to temaer. Det ene er temaet ”Historier”. Jeg har fabuleret frit om mit kvindeliv, som måske på grund af årene er blevet lettere. Det handler om følelser og myter omsat til min egen billedverden. “Kvinder på jagt” er det andet tema. De billeder udtrykker voldsomhed og vrede, men også længsel efter alt det vi kvinder jager i en usikker verden: mænd, børn, tryghed, kærlighed, penge, skønhed, karriere, religion og åndelighed.

Birthe Markmann

“STAFFAGE” – “Indblik” – “Betonforlystelser”

Det danske landskab, vejret og de fine nuancer i farverne har altid udfordret og opfordret mig til at male.
En Historie fra Klitterne udkom i 1859 og er baseret på Jyllandsrejsen, hvor H. C. Andersen gjorde omhyggelige notater i rejsedagbogen med ”…haabet om mellem de jydske Klitter….at vinde Stemninger til én eller anden god Digtning”, for at vise læseren et stykke Danmark. – Et ”forraad af STAFFAGE” kalder B. S. Ingemann disse notater i et brev til HCA – og er nu titlen på mine nye malerier med inspiration fra bogen.
Andre motiver tager afsæt i mennesker omkring mig, miljøet, politik, kontrasten mellem kultur og natur. I en række malerier har jeg arbejdet med den indre dialog og dobbeltheden inspireret af eventyret Skyggen. Også byens udvikling med parker, grønne områder med Betonforlystelser og design er en interessant stof.

Lars Skovfoged

Lars Skovfoged er autodidakt maler. Han debuterede i 1995 på Kunst-nernes Sommerudstilling og har siden haft adskillige udstillinger rundt om i Danmark.
”Jeg har i mange år haft en konceptuel tilgang til mine malerier også denne gang, hvor temaet “…derfra min verden går” har udgangspunkt i naturoplevelser omkring Saltum. Lysets spil i naturen har længe optaget mig. Det være sig lyset i bølgerne og lyset ind imellem træerne.
Jeg har også ladet mig inspirere af to af H. C. Andersens eventyr Fyrtøjet og Nattergalen. Dog har jeg valgt ikke at lave en illustration, men givet mig selv en friere tilgang til de gamle eventyr.”

Lars Winther

Det naivistiske perspektiv i Lars Winthers malerier er ikke til at tage fejl af.  Perspektivløse byer ofte ved vand med skibe og mange biler. Hvor mennesker og dyr bevæger sig rundt på billedfladen ledsaget af grønne træer og blomster i solskin. Mange af malerierne har den indbyggede finurlighed, at de ofte kvadratiske og rektangulære billedformater kan ses fra alle fire sider. Der er med andre ord indbygget en slags matematisk kombinatorik i mange af malerierne. Farvepaletten er karakteristisk ved at indeholde store mængder af primærfarerne rød, gul, blå, ikke sjældent placeret på en sort baggrund. Huse er ligesom bilerne og skibene i sirlige kombinationer, hvor de geometriske figurer cirkel, kvadrat og rektangel udgør ordenselementerne i den ellers mangfoldige billedverden. Ofte ønsker Lars Winther at vise os verden fra en helt anden vinkel end vi traditionelt kender den. F. eks. en ko liggende på ryggen med alle fire patter strittende ud i luften, eller en palme set fra siden, eller en bil liggende på taget! Kendte fænomener kendt fra en uvant vinkel.  Hvorfor? Måske fordi vi skal forundres.  Vi skal aldrig blive trætte af livets gådefulde univers. Solen er altid gul, men ikke rund. I Lars Winther malerier er den firkantet, ligesom himlen med vatskyer på er skabt af to trapez`er og et rektangel. Er der noget mere flydende i universet end en himmel? Hvor begynder den? I Lars Winthers malerier har den en fast formel. Til forandring. Naivismen har floreret rundt omkring i Europa siden begyndelsen af 1900 tallet. Også hos Lars Winther er den karakteriseret ved fortælle- og farveglæde i et genkendeligt og detaljeret billedsprog.

Af Kunsthistoriker Maria Stensgård Poulsen

26. august til 21. oktober 2017

Billedkunstnernes Forbund (BKF) Nordjylland på Frederikshavns Kunstmuseum

“NOVUS” er latin og betyder ny. I stedet for at lave en tematiseret medlemsudstilling, besluttede vi på vores generalforsamling i BKF Nord, at omdrejningspunktet for vores kommende udstilling skulle være helt nye arbejder.  “NOVUS” kan med andre ord komme til at bestå af ikke-færdige værker og visualiserede processer af en pågående undersøgelse side om side med stadig våde oliemalerier og for nylig støbte bronze skulpturer. Det er først når de 33 medvirkende kunstnere indleverer deres værker, at vi får deres respondering på udstillingens titel at se.
BKF Nord er en af regionerne i Billedkunstnernes Forbund (BKF), som er Danmarks faglige organisation for professionelle billedkunstnere med ca. 1.300 medlemmer. Forbundets hovedformål er at varetage billedkunstnernes faglige, økonomiske, sociale og juridiske interesser og fremme en så bred anvendelse af billedkunstneres arbejde som muligt. BKF Nord har 66 medlemmer. Følgende medlemmer er repræsenterede med mindst et værk:

Fortsæt med at læse

26. august til 21. oktober 2017

Født 1994 i Polen. Jurastudium ved Adam Mickiewicz universitetet i Poznań. Siden 2014 har jeg beskæftiget mig med grafik og exlibris og mine arbejder er vist på mange udstillinger i Polen og i udlandet, hvor jeg har opnået en række priser og udmærkelser.
Jeg arbejder i en teknik, vi her i Polen kalder CGI (computer-generated imagery). Mine grafiske arbejder er tilpasset temaer i forskellige konkurrencer og udstillinger eller står i relation til individuelle ønsker fra bogsamlere eller biblioteker.

16. september til 20. december 2017

Pencho Koulekov, BG – Vera Stanishevskaja, EE – Pavel Hlavaty, CS – Wojciech Jakubowski, PL

På grund af Erika Selles svigtende syn er denne tekst baseret på en samtale under det tyske exlibrisselskabs årsmøde 2017 i byen Paderborn.

”I 1984 blev Andreas Selle inspireret af sin onklen, Christian Selle, der var exlibrissamler, til ligeledes at samle på exlibris. I starten drejede det sig om små ‚bogkorrekte‘ træsnit af f.eks. Hermann Huffert og Herbert Stefan Ott, senere kom der mange russiske og polske kunstnere til. Med tiltagende begejstring begyndte han at beskæftige sig med bestemte motiver, således det mytologiske tema ’Leda og Svanen’, et emne han forblev tro overfor mange år frem. Med spænding modtog han posten, for at se på udkast og diskutere dem med kunstnerne. Fortsæt med at læse

24. juni til 19. august 2017

Paul Erland startede sin kunstneriske karriere tilbage i 1961. Paul Erland er uddannet smed og sideløbende med sit job lavede han grafik. I 1967 begyndte han at hugge i granit, og i 1982 kom bronzestøbningen til, men det var granitten som overbeviste Paul Erland om, at han skulle være kunstner.
Alt kan give Paul Erland inspiration – han observerer alle steder – men det må ikke være overfladisk, der skal være en dybere mening, og have relation til det liv vi lever. For Paul Erland handler al hans kunst om kærlighed til livet. Humoren er en vigtig ingrediens i hans værker – Paul Erland mener, der er behov for at se lyspunkterne i livet, og han ønsker at hans værker udtrykker noget positivt.
Man møder Paul Erlands fabulerende skulpturer mange steder i hele Vendsyssel, bl.a. i Vrå, Sæby, Skagen og Hjørring, men især i Frederikshavn, hvor f.eks. stelerne i gågaden er udført af Paul Erland.

24. juni til 19. august 2017

Uddannet tegner og grafisk designer på Grafisk Højskole og på Akademiet for Fri og Merkantil kunst i København.
Efter uddannelsen har han arbejdet på Gutenberghus/Egmont, indtil han i 1965 startede Grafisk Tegnestue i Frederikshavn, sammen med sin kone Lone. En stor del af opgaverne bestod i tilrettelæggelse af og illustrationer til bøger og publikationer.
Henrik Bygholm har også i en del år arbejdet med granitskulpturer.

1 2 3 49
Tilmeld dig vores Nyhedsbrev

Sponsorer:

spar_nord_small

galleri_nord_small

cafe_staehr_logo_small

park_hotel_small

nordjyske_bank_small