& Exlibrissamling

Nuværende udstillinger

28. oktober til 20. december 2017

5 medlemmer af Det Kunstneriske Råd, Aalborg Kunstpavillon

Annette Falk Lund

I Danmark er jeg ikke født. Trods alt har jeg hjemme der. Der har jeg (slået) rod efter 24 år. Derfra min verden går.
Født og opvokset med DDR pass har jeg oplevet hvordan mit fædreland forsvandt. Halvdelen af mit liv har jeg levet og virket i Danmark. Et selvvalgt fædreland – meine zweite Heimat.
Jeg har også slået rod andet steds: drømmeland. Et land hvor alt kan ske. Et sted med godmodige feer og bøse onkler, med lumske stedmødre og legesyge driverter. Inspirationen derfra giver mig kraft og energi at være til som menneske.
Samfundet, familie, naturen – mit liv i Danmark, først 14 år i København og nu 10 år i Nordjylland – indebærer så meget stof, at den giver næring til drømmelands protagonister.

Kirsten Gitz-Johansen

Titlen på denne udstilling er “…derfra min verden går”, et citat fra anden linje i H.C. Andersens sang fra 1850 “ I Danmark er jeg født “. Titlen refererer til ethvert menneskes forhold til egen oprindelse og herkomst. Jeg har selv arbejdet med to temaer. Det ene er temaet ”Historier”. Jeg har fabuleret frit om mit kvindeliv, som måske på grund af årene er blevet lettere. Det handler om følelser og myter omsat til min egen billedverden. “Kvinder på jagt” er det andet tema. De billeder udtrykker voldsomhed og vrede, men også længsel efter alt det vi kvinder jager i en usikker verden: mænd, børn, tryghed, kærlighed, penge, skønhed, karriere, religion og åndelighed.

Birthe Markmann

“STAFFAGE” – “Indblik” – “Betonforlystelser”

Det danske landskab, vejret og de fine nuancer i farverne har altid udfordret og opfordret mig til at male.
En Historie fra Klitterne udkom i 1859 og er baseret på Jyllandsrejsen, hvor H. C. Andersen gjorde omhyggelige notater i rejsedagbogen med ”…haabet om mellem de jydske Klitter….at vinde Stemninger til én eller anden god Digtning”, for at vise læseren et stykke Danmark. – Et ”forraad af STAFFAGE” kalder B. S. Ingemann disse notater i et brev til HCA – og er nu titlen på mine nye malerier med inspiration fra bogen.
Andre motiver tager afsæt i mennesker omkring mig, miljøet, politik, kontrasten mellem kultur og natur. I en række malerier har jeg arbejdet med den indre dialog og dobbeltheden inspireret af eventyret Skyggen. Også byens udvikling med parker, grønne områder med Betonforlystelser og design er en interessant stof.

Lars Skovfoged

Lars Skovfoged er autodidakt maler. Han debuterede i 1995 på Kunst-nernes Sommerudstilling og har siden haft adskillige udstillinger rundt om i Danmark.
”Jeg har i mange år haft en konceptuel tilgang til mine malerier også denne gang, hvor temaet “…derfra min verden går” har udgangspunkt i naturoplevelser omkring Saltum. Lysets spil i naturen har længe optaget mig. Det være sig lyset i bølgerne og lyset ind imellem træerne.
Jeg har også ladet mig inspirere af to af H. C. Andersens eventyr Fyrtøjet og Nattergalen. Dog har jeg valgt ikke at lave en illustration, men givet mig selv en friere tilgang til de gamle eventyr.”

Lars Winther

Det naivistiske perspektiv i Lars Winthers malerier er ikke til at tage fejl af.  Perspektivløse byer ofte ved vand med skibe og mange biler. Hvor mennesker og dyr bevæger sig rundt på billedfladen ledsaget af grønne træer og blomster i solskin. Mange af malerierne har den indbyggede finurlighed, at de ofte kvadratiske og rektangulære billedformater kan ses fra alle fire sider. Der er med andre ord indbygget en slags matematisk kombinatorik i mange af malerierne. Farvepaletten er karakteristisk ved at indeholde store mængder af primærfarerne rød, gul, blå, ikke sjældent placeret på en sort baggrund. Huse er ligesom bilerne og skibene i sirlige kombinationer, hvor de geometriske figurer cirkel, kvadrat og rektangel udgør ordenselementerne i den ellers mangfoldige billedverden. Ofte ønsker Lars Winther at vise os verden fra en helt anden vinkel end vi traditionelt kender den. F. eks. en ko liggende på ryggen med alle fire patter strittende ud i luften, eller en palme set fra siden, eller en bil liggende på taget! Kendte fænomener kendt fra en uvant vinkel.  Hvorfor? Måske fordi vi skal forundres.  Vi skal aldrig blive trætte af livets gådefulde univers. Solen er altid gul, men ikke rund. I Lars Winther malerier er den firkantet, ligesom himlen med vatskyer på er skabt af to trapez`er og et rektangel. Er der noget mere flydende i universet end en himmel? Hvor begynder den? I Lars Winthers malerier har den en fast formel. Til forandring. Naivismen har floreret rundt omkring i Europa siden begyndelsen af 1900 tallet. Også hos Lars Winther er den karakteriseret ved fortælle- og farveglæde i et genkendeligt og detaljeret billedsprog.

Af Kunsthistoriker Maria Stensgård Poulsen

28. oktober til 20. december 2017

Ewelina er født 1991 i byen Speyer, Tyskland, men har boet og arbejdet hele livet i Polen. I 2016 afsluttede hun et fem år langt grafisk studium (master degree in fine art) ved det slesiske universitet. Hendes aktivitet indenfor exlibris startede i 2014 i klassen af dr. Marek Bąk og hun har skabt 34 exlibris indtil i dag. Hendes teknik er CRD – computer reproduced design. Hun tegner på papir og overfør tegningen til computeren.
Samtlige exlibris er sort-hvid med en rig ornamentik, lettere orienteret til Jugendstilen og arbejder af Aubrey Beardsley.
De fleste af hendes emner stammer fra naturen – flora og fauna: blomster og blade, små dyr så som fugle eller sommerfugle. De beretter om, at mennesket stammer fra naturen og her finder en følelse og mening med den. Karaktér og sjæl er forbundet med symbolerne i naturen.
Et andet tema i hendes exlibris er musikken: forskellige instrumenter og noder. Det er en del af hendes liv, da hun allerede i en alder af 12 spillede fløjte og altid har elsket at synge. Hun føler, at musikken er et specielt og internationalt sprog, som forstås af alle mennesker. Hun skaber sine exlibris i overensstemmelse med ejeren, nærmest portrætterer ham. Enhver tegning har sin mening og enhver grafik er et vigtigt og allegorisk portræt af personen, afspejler karakteren, interesser, drømme og værdier.
I 2014 blev hendes arbejde på den internationale konkurrence i Gliwice, Polen, udmærket som byens bedste exlibris. Hendes exlibris er vist i Polen, Tjekkiet, Ukraine, Finland og Mexico. I 2016 var hun i Finland i forbindelse med det XXII internationale exlibrismøde, hvor hun holdt et foredrag over det polske exlibris. Hun var mødets eneste polske deltager.

16. september til 20. december 2017

Pencho Koulekov, BG – Vera Stanishevskaja, EE – Pavel Hlavaty, CS – Wojciech Jakubowski, PL

På grund af Erika Selles svigtende syn er denne tekst baseret på en samtale under det tyske exlibrisselskabs årsmøde 2017 i byen Paderborn.

”I 1984 blev Andreas Selle inspireret af sin onklen, Christian Selle, der var exlibrissamler, til ligeledes at samle på exlibris. I starten drejede det sig om små ‚bogkorrekte‘ træsnit af f.eks. Hermann Huffert og Herbert Stefan Ott, senere kom der mange russiske og polske kunstnere til. Med tiltagende begejstring begyndte han at beskæftige sig med bestemte motiver, således det mytologiske tema ’Leda og Svanen’, et emne han forblev tro overfor mange år frem. Med spænding modtog han posten, for at se på udkast og diskutere dem med kunstnerne. Fortsæt med at læse

Tilmeld dig vores Nyhedsbrev

Sponsorer:

spar_nord_small

galleri_nord_small

cafe_staehr_logo_small

park_hotel_small

nordjyske_bank_small